jún
22

Parádny výlet...

dinopark miniPomaly sa končí školský rok a blížia sa prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. Za úspešné ukončenie prvého ročníka a celoročnú námahu žiakov za odmenu zobrali pani učiteľky na výlet. Prváci navštívili v Košiciach ZOO a DinoPark. Videli naše i cudzokrajné zvieratá. V DinoParku mali možnosť nahliadnuť aj do čias minulých a zistiť, aké dinosaury žili v dávnych dobách. Na pamiatku si kúpili rôzne suveníry pre rodičov či súrodencov. Cestu v autobuse si krátili spievaním pesničiek. Šťastní, veselí, ale aj trochu unavení sa vrátili domov.

jún
22

Beseda so spisovateľkou

marinka miniV stredu – 16.6.2021 sa žiaci prvého ročníka vybrali do knižnice na besedu so spisovateľkou Martou Staviarskou. Mladá, ambiciózna pani spisovateľka im porozprávala zaujímavosti zo štúdia ako aj rodinného života. Predstavila im svoju prvú knihu, ktorú pomenovala podľa svojej malej dcérky – Marínka-Somarínka. Prečítala nám aj úryvok z knihy, ktorú sa chystá v najbližšej dobe vydať. Prezradila nám však, že bude o dinosauroch. Humorným spôsobom odpovedala deťom na ich zvedavé otázky. Tí pani spisovateľke sľúbili, že si cez prázdniny nájdu čas a určite si vypožičajú a prečítajú niektorú z jej kníh.

jún
22

Fyziku neoklameš!

fn miniTento týždeň mali žiaci deviatych ročníkov poslednú hodinu fyziky. A veruže, bola to hodina výnimočne iná. Každý týždeň počas celého školského roka na hodinách fyziky získavali informácie o elektrine a postupne sa tak dostávali do jej tajov a zákonitostí. Vrcholom týchto bádaní a zároveň čerešničkou na torte bola táto záverečná hodina. Žiaci si na nej mohli vyskúšať bioelektrické vlastnosti človeka. A to nie hocijako! Skúmali vodivosť ľudskej pokožky v závislosti od psychického stavu. Zistili tak, že aj keď človek klame, elektrinu neoklame! Znamená to, že ak klamete, vodivosť vašej pokožky sa mení. Lebo klamár klame iba preto, že sa bojí povedať pravdu. A strach sa prejaví aj na vašej pokožke zmenou vodivosti. Navzájom sa teda naši deviataci o sebe dozvedeli veľa a hlavne pravdivo. Preto neklamte! Fyzika to vie zistiť!

jún
17

Urob čo najviac krokov

pockro miniTak ako v minulosti bolo prirodzené, že sa ľudia veľa hýbali a málo sedeli, dnes je to presne naopak. Niektorí ľudia si myslia, že ak po celom dni strávenom pri počítači si hodinku zacvičia, urobia pre svoje telo veľa. Výskumy však hovoria inak... Ak by sme sa počas celého dňa konštantne hýbali, malo by to na zdravie človeka oveľa väčší vplyv, ako hodina denne vo fitku.
Počítanie krokov je posledné roky tak trochu trend. Mnohí si kroky počítajú bez toho, aby vedeli, aký skvelý úžitok to ich telu prináša.
10 000 krokov - práve toto je akási pomyselná hranica, ktorú by mal každý zdravý jedinec denne dosiahnuť. Toto číslo stanovili na základe zistení, že človek by mal spáliť aspoň 2 000 kalórii týždenne, aby znížil riziko srdcovo-cievnych chorôb. To vychádza približne na 300 kalórii denne, čo je dokopy 10 000 krokov. Nehovoriac o tom, že chôdza je pre človeka najprirodzenejší pohyb a teda dokáže ušetriť nervy nejedného “milovníka” kardia.

jún
14

„Parádnych 45 minút“ (finančná gramotnosť)

45min miniFinančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Beseda, ako jedna z foriem vyučovania, je forma, kde sa uplatňuje prednáška s následným dialógom. Keďže úroveň finančnej gramotnosti u nás dlhodobo zaostáva, rozhodli sme sa v rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti zrealizovať besedu, ktorej obsahom bola práve táto aktuálna téma.
Dňa 14.6.2021 sa na hodinách občianskej náuky v deviatych ročníkoch uskutočnila beseda na tému: „Parádnych 45 minút“, s pracovníkmi Raiffeisen banky. Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom implementovať finančnú gramotnosť do oblasti ekonómie a priblížiť žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život.
Akviziční kouči, ktorí besedu viedli, vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, kvízmi, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o bežnom či firemnom účte, platobných kartách, hypotekárnom úvere, sporení, či investovaní.

jún
13

Urob dobrý skutok, podeľ sa!

P3Vážení rodičia, milí žiaci,
pracovníci komunitného centra Soľ nás požiadali o pomoc pri zorganizovaní zbierky použitých zachovalých školských pomôcok. Do budúceho školského roka iste nakúpite nové pomôcky a niektoré použité, ešte zachovalé, Vám ležia nepovšimnuté v skrinke alebo v zásuvkách. S týmito pomôckami by ste sa mohli podeliť a urobiť tak dobrý skutok. Určite by ste z toho mali dobrý pocit a urobili by ste radosť deťom, ktoré to isto ocenia.
Zbierka sa uskutoční v priebehu mesiaca jún. Triedne učiteľky a učitelia postupne zozbierajú a na konci mesiaca odovzdajú perá, farbičky, peračníky, zošity, obaly, farby, vrecúška, školské tašky... skrátka čokoľvek, čo už nebudete používať a čo je v zachovalom stave. Na konci júna tieto pomôcky odovzdáme Komunitnému centru Soľ.
Veríme, že akcia „Urob dobrý skutok, podeľ sa“ nezostane nepovšimnutá a že sa nám spoločne podarí prispieť k veľkej radosti iných detí. Za všetky tieto deti vopred ĎAKUJEME.

jún
13

Komenský a my

komenskyamyMinisterstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe a Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlásili v tomto školskom roku už 18. ROČNÍK SLOVENSKÉHO KOLA ČESKEJ LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL POD NÁZVOM „KOMENSKÝ A MY”.
Táto súťaž s veľmi zaujímavou myšlienkou, ktorú zosobňuje aj téma: „Agrikultúra – človek a príroda“,
zaujala aj našich pedagógov, ktorí ešte počas dištančného vyučovania pracovali so žiakmi na výtvarnom zobrazení krás vidieka s lánami žltého obilia, letnej búrky, prechádzkami s rodičmi po makmi posiatymi lúkami, ako aj vyobrazenie zásahu ruky človeka do prírodného prostredia a z toho vyplývajúcich premien, či preklenutie sa do čias prastarých otcov s volkami na roli s porovnaním s dešným moderným hospodárením na rozsiahlych poliach. Takéto motívy sa skrývali v témach jednotlivých kategórii výtvarnej súťaže, v ktorej nechýbali ani spomínané práce našich žiakov. Veľmi nás teší úspech Emílie Lackej z III.D (Mgr. M. Šofranková), ktorá obsadila 2. miesto a Rebeky Zálepovej z I.E triedy (Mgr. H. Borošová), ktorej udelili 3. miesto (v kategórii 1.- 4. roč.) v tejto celoslovenskej súťaži.
Blahoželáme a tešíme sa z pekného úspechu!
Slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže "Komenský a my" sa uskutoční v novembri 2021 v priestoroch PF UKF Nitra.

jún
11

Farebný týždeň v ŠKD

farebny tyzden miniNadišlo leto a deti nášho ŠKD sa zmenili na pestrofarebné kvety. Každý deň uplynulého týždňa rozkvitli inou farbou. V pondelok v červených tričkách svojimi kresbami vyzdobili školský dvor. Modrý utorok predstavil mladé talenty a všetkých rozospieval i roztancoval. Streda bola v znamení žltej farby a športových výkonov malých futbalistov či hráčov vo vybíjanej. Vo štvrtok prišli deti v zelených tričkách a rôznymi ekohrami si opäť pripomenuli nevyhnutnosť ochrany prírody. Piatok vládol bielou farbou a premenil všetky oddelenia na malé kiná, v ktorých si deti mohli pozrieť svoje obľúbené filmy. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa aktívne a s radosťou zapojili do pripravených aktivít.

jún
10

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí

stellkaV XXXVI.ročníku celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí sme boli úspešní aj na celoslovenskom kole, máme umiestnenie v 2. kategórii. Medzi víťaznými prácami sa ocitla práca Stellky Vinklerovej z III.D triedy, gratulujeme!
Vyhodnotenie celoslovenského kola Vesmír očami detí zabezpečuje a organizuje SÚH Hurbanovo, vyhlasovateľ súťaže.

jún
08

Abeceda zdravej výživy

zdrava vyziva miniAko si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy. (Hippokratés)

Dňa 8.6.2021 sa konala online beseda o zdravom životnom štýle pod názvom „Abeceda zdravej výživy na každý deň“.
Beseda sa niesla v duchu zdravých potravín, ktoré sú prospešné pre človeka. Pani Melkovičová priblížila našim piatakom veľmi zaujímavou formou stravovanie počas dňa, aký význam majú jednotlivé potraviny pre fungovanie nášho organizmu, ktoré vitamíny a v akej podobe by sme mali najradšej konzumovať.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI