nov
25

Žiaci VI.C na 3D filme

Žiaci VI.C na 3D filme24. novembra 2012 zažili žiaci VI.C triedy netradičnú sobotu. Spoločne s triednou učiteľkou Annou Opaľuchovou ju strávili na premiére animovaného 3D filmu Hotel Transylvania v prešovskom Cinemaxe. Žiaci sa pri príbehu o Drakulovi a rôznych monštrách, ktoré sú vo filme vykreslené v tom najpozitívnejšom zmysle, vynikajúco zabavili a zároveň tým utužili vzájomné vzťahy so spolužiakmi. V rámci celodenného výletu nechýbalo ani navštívenie obľúbených predajní v zábavno-obchodnom centre Max.

nov
23

Timravina studnička

Za zvieratkami do košickej ZOODňa 23.11.2012 sa v Lučenci konal XVI. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka siedmeho ročníka Kristína Vysoká. Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, objavovať krásu umeleckého slova, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť, prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu. Ako povedal predseda poroty Vladimír Sadílek, že všetci zúčastnení sú výhercovia, nám neostáva iné ako súhlasiť. Prednes bol na vysoko profesionálnej úrovni a my sme radi, že sme si odniesli množstvo zážitkov a nových poznatkov.

nov
19

Beseda so strážcami poriadku

Za zvieratkami do košickej ZOODňa 19. novembra, ktorý je aj Dňom boja proti týraniu detí - privítali deti v ŠKD príslušníkov OO PZ Vranov n. T. npor. Jaroslava Kopca, por. Radoslava Krúdyho, ppráp. Petra Maľudyho, ktorí ich oboznámili o najčastejších druhoch šikanovania, o obetiach a agresoroch  šikanovania, ale aj ako sa majú brániť a kde hľadať pomoc. V závere prvej časti besedy pod názvom ŠIKANOVANIE zdôraznili, že: "NIKOMU, ANI TEBE, NESMIE NIKTO UBLIŽOVAŤ A ZRAŇOVAŤ."

nov
16

Nebojme sa včiel

Nebojme sa včielNa piatok 16. novembra 2012 sme sa my, šiestaci, tešili, pretože nás čakala návšteva Botanickej záhrady v Košiciach. Jej pracovníci ponúkali v tento deň pre verejnosť výstavy a prednášky venované včelárstvu. Túto ponuku sme sa rozhodli využiť a rozšíriť si tak vedomosti z danej problematiky. Po vstupe do areálu záhrady sme absolvovali besedu s p. Imrichom Ileninom, ktorý si nás žiakov svojim rozprávaním získal hneď na začiatku.

nov
15

Zdravé držanie tela

Zdravé držanie telaDňa 15.11.2012 sme zrealizovali pre 5. ročníky prednášku spojenú s názornými ukážkami na tému Zdravé držanie tela, ktorú viedol fyzioterapeut Peter Pavlík. "Bolí ma chrbát, nohy..." to sú časté slová, ktoré v dospelosti veľa krát vyslovíme. Tento problém sa často začína už v detskom veku, nesprávnym držaním tela pri chôdzi, sedení.

nov
16

Festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom

Za zvieratkami do košickej ZOOV Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa konal v piatok 16.11.2012 Medzinárodný festival umeleckých skupín s názvom Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Tento festival mali možnosť vidieť v dopoludňajších hodinách aj žiaci II. stupňa. Na festivale sa prezentovali umelecké skupiny a sólisti z miest Rzeszow - POĽSKO, Backi Petrovac - SRBSKO a Vranova nad Topľou - SLOVENSKO. Pôsobivá mozaika vyskladaná z vystúpení mladých spevákov, tanečníkov a hudobníkov sa stretla u divákov s veľkým ohlasom, o čom svedčil búrlivý potlesk v závere vystúpenia.

nov
10

V Technickej olympiáde naši prví

V Technickej olympiáde naši prvíDňa 9.11.2012 sa uskutočnilo v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo 3. ročníka Technickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch časti: teoretickej a praktickej. V tejto súťaži sa žiaci našej školy Štefan Senderák z VIII.C triedy a František Majirský z IX.A triedy umiestnili na prvom mieste v kategórii A. V praktickej časti pracovali vo dvojiciach. Ich úlohou bolo podľa priloženého nákresu zhotoviť z farebných papierov 8 kusov papierových skladačiek v tváre štvrť valca a vyrobené priestorové telesá funkčne pospájať pomocou lepiacej pásky tak, aby sa z nich dali vytvárať ďalšie priestorové objekty.