sep
29

Mladí ochrancovia prírody na prvej výprave

Mladí ochrancovia prírody na prvej výpraveMladí ochrancovia prírody s názvom Jurošík je skupinka našich žiakov nadšencov, ktorí majú kladný vzťah k prírode a chcú prírodu nielen spoznávať, ale jej aj pomôcť. Cieľom a poslaním záujmového útvaru je ochrana a obnova prírody, krajiny a životného prostredia, environmentálna výchova a podpora trvale udržateľného života. V sobotu ráno sa skupinka mladých ochranárov, žiakov 3. a 4.ročníka, pod vedením vedúceho krúžku pána Michala Madeja, vybrala na svoju prvú prieskumnú výpravu, aby zmonitorovala a zadokumentovala čierne skládky a nechránené ohniská v okolí nášho mesta.

sep
29

Prváci na návšteve v jazdeckom klube

Prváci na návšteve v jazdeckom klubeV piatok 28. septembra navštívili prváci Jazdecký klub Grandessa, ktorý má svoje pôsobisko v areáli bývalého výrobného družstva "Lopaty" na ulici Boženy Němcovej vo Vranove nad Topľou. Prváčikov privítala Ing. Oľga Borošová, ktorá je učiteľkou jazdy na koni. Zaoberá sa rekreačným jazdením, parkúrovým skákaním. Kone vedie ku komunikácii s človekom v totálnej psychickej pohode. Našim deťom ukázala prácu s koňom, vysvetlila im ako sa o kone starať, čo potrebujú a čo majú rady.

sep
28

Národná cyklistická súťaž 2012

CyklistikaDňa 28. septembra 2012 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo cyklistickej súťaže  pre deti a mládež s názvom Národná cyklistická súťaž 2012, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej základnej školy. Naši reprezentanti vložili do tohto športu veľa chuti a odvahy, čo sa nakoniec odrazilo aj vo finálnych výsledkoch.

sep
28

Bezpečnosť v cestnej premávke

Bezpečnosť v cestnej premávkeAj keď sa dopravná výchova stáva neodmysliteľnou súčasťou v živote školy, nikdy jej nie je dosť. Na začiatku školského roka jej venujeme zvýšenú pozornosť, nielen poučením o bezpečností na triednických hodinách, ale aj tradičnou spoluprácou s Autoškolou Madura.  V dňoch 18.9.2012 až 24.9.2012 sa uskutočnila výuka tohto predmetu v 1. – 4. ročníku pod vedením skúsených inštruktorov tejto školy.

sep
26

Deviataci v Tatrách

Deviataci v Tatrách26. septembra 2012, prekvapivo v pekný deň, štyri triedy deviateho ročníka zažili svoj EKO-deň. Čo to znamená? Zúčastnili sa poznávacieho výletu v našich veľhorách, Vysokých Tatrách. Absolvovali túru po náučnom chodníku zo Štrbského plesa (1346 m n. m.) na Popradské pleso (1500 m n. m.), počas ktorej mali možnosť pozorovať horské prostredie a dýchať svieži vzduch.

sep
27

Trikrát bronz z cezpoľného behu

Trikrát bronz z cezpoľného behuDňa 27. septembra 2012 sa uskutočnilo obvodové kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl, ktoré usporiadalo Gymnázium vo Vranove nad Topľou. Do súťaže sa zapojilo 11 základných a 5 stredných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali trojčlenné družstvá dievčat i chlapcov, ktoré v silnej konkurencii obsadili veľmi pekné tretie miesto. Zároveň v súťaži jednotlivcov na bronzovej priečke dobehla Miriama Balberčáková z IX.B triedy. Chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme.

sep
25

Prečo som na svete rád/rada

Prečo som na svete rádV uplynulých dvoch týždňoch, od 17. do 28. septembra, sa žiaci našej školy zúčastnili 18. ročníka celoslovenskej, putovnej výstavy protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou pod názvom "Prečo som na svete rád/rada".