okt
28

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc Knižnica - brána do života

Brána je symbol vstupu, ale aj krytého priestoru za ním a tajuplnej moci. Obrad prekročenia brány symbolizoval pre mnohé kultúry prechod z jedného životného obdobia do nasledujúceho.Prečo sú knižnice, či samotné knihy považované za bránu, ktorá nám otvára dvere do života? Spomienky na to, ako si rodič vezme dieťa na kolená, alebo ako si spolu sadnú do pohodlného kresla, či ľahnú na detskú posteľ večer pred spaním, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva uchovávame. Pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré pramení z pozornosti, ktoré rodič dieťaťu počas čítania, či rozprávania príbehov venuje, poskytujú dieťaťu pocit podpory, lásky, spolupatričnosti, dôvernosti a dôležitosti, ktoré mu slúžia ako emocionálny základ pre jeho ďalší život.

okt
25

Deň jabĺk

Deň jabĺkV závere Týždňa proti rakovine, v piatok 25. októbra 2013, sa uskutočnil už po 15-tykrát i tradičný Deň jabĺk. Aj keď sa tohto roku jabĺk veľa neurodilo, naša škola sa nimi zaplnila. Učitelia a vychovávatelia spoločne žiakom  prostredníctvom jablka - symbolu zdravia a zdravej výživy - približovali potrebu a význam dôležitosti prevencie. Chodby sa premenili na krásnu  výstavnú sieň jabĺk všetkých druhov – maľovaných, vystrihovaných, v rôznych kreáciách, zoskupeniach – v košoch, na stromoch, v košíkoch...

okt
25

UNPLUGGED - Európsky program prevencie užívania návykových látok

UNPLUGGED -  Európsky program prevencie užívania návykových látokNaša škola je jednou z 33 škôl na Slovensku, ktorá sa zapojila pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach do Európskeho programu prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich vo veku 12 až 14 rokov. Program sa skladá z 12 lekcií, ktoré sú pripravené tak, aby bolo možné každú z nich realizovať v rámci jednej vyučovacej hodiny. Lekcie sú zamerané na nelegálne drogy, tabak a alkohol, zároveň aj na komplexný vplyv sociálneho prostredia na žiaka. V rámci lekcií sa precvičujú rôzne druhy správania, aby boli posilnené postoje a spôsobilosti, ktoré pomáhajú dospievajúcim odolávať tlaku spoločnosti užívať drogy. Ďalším cieľom programu je oboznámiť žiakov s pravdivými informáciami o drogách a o zdravotných následkoch ich užívania.

okt
25

Šarkany v oblakoch

Šarkany v oblakoch24. október 2013 bol deň ako vyšitý pre púšťanie šarkanov. Slnečné, mierne veterné popoludnie prialo deťom z ŠKD. Tohto roku sa  na školskom dvore len tak hemžilo všelijakými šarkanmi, ktoré sa tešili, že si môžu konečne zalietať. Ako na to, prišiel deťom predviesť Ing. Martin Maťašovský, ktorý ukážkovo vypustil mohutnú chobotnicu a tak deťom predviedol, že aj ich šarkany vyletia, ak ich deti správne nasmerujú.

okt
22

"Čert a Káča" v našej škole

Čert a Káča v našej školeDnes, 22. októbra 2013, zažiarili očká žiakom 1. až 4. ročníka pri sledovaní divadelnej hry "Čert a Káča" v podaní mladých umelcov  divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice.  Peknými veršíkmi, pesničkami a humorne ladenými dialógmi potešili a spestrili dopoludňajší výchovno-vzdelávací proces. Bola to príjemná a výnimočná motivácia nielen pre dnešné úspešné plnenie školských povinností.

okt
23

Naši "remeselníci" v Hanušovciach nad Topľou

Naši remeselníci v Hanušovciach nad TopľouŽiaci šiesteho ročníka sa v stredu, 23.10.2013, zúčastnili exkurzie vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Tento deň bol pre žiakov bohatý na poznávanie, pozorovanie, ba dokonca vyskúšanie si vlastnej zručnosti pri tvorbe remeselných výrobkov. Sprievodcovia v múzeu nás oboznámili s expozíciou Prírodné pomery vranovského regiónu, kde sme sa dozvedeli o vývoji  prírody od obdobia druhohôr. Žiaci pozorovali exponáty flóry a fauny nášho regiónu.

okt
19

Skautské dotyky prírody

Skautské dotyky prírodyPeknú slnečnú sobotu 19. októbra využili žiaci skautského krúžku na prvé skautské kontakty s prírodou.  Žiakom sa venovali dospelí skauti, ktorí im ukazovali čaro a krásy prírody, vnímať ju všetkými zmyslami, ale hlavne pozitívny dopad pobytu v prírode na celý organizmus. Žiakov zaujali koníky,  liečivé rastlinky, húštiny v lese.