sep
28

Eko – deň v 9.ročníku

Nový školský rok sa začalJedinečná príroda Vysokých Tatier, úchvatný pohľad na vysokohorské štíty a k tomu ešte veľmi príjemné počasie, spríjemnili eko – deň našim deviatakom. 27. septembra absolvovali náučný chodník zo Štrbského plesa (1346m n.m.) na Popradské pleso (1500m n.m.). Pri jednotlivých stanovištiach si vyskúšali, doplnili vedomosti o jednotlivých ekosystémoch. Žiaci  si doplnili  zásoby čerstvého vzduchu, vypotili trochu potu, precítili krásu našich veľhôr, známych plies, ale aj spoločnosť svojich spolužiakov.

sep
28

Švihadlový maratón

Švihadlový maratónSlnečné piatkové odpoludnie /27.9.2013/ v ŠKD spestril a športového ducha navodil "Švihadlový maratón". Deti nášho klubu okrem tradičných preskokov cez švihadlo a švihadlovej štafety absolvovali aj netradičné švihadlové disciplíny:

sep
25

Prečo som na svete rád/rada 2013

Prečo som na svete rád/a 2013Národné osvetové centrum a Hornozemplínske osvetové stredisko pripravilo v našom meste 19. ročník celoslovenskej, putovnej výstavy s protidrogovou tematikou pod  názvom "Prečo som na svete rád/rada."  Je to kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR na prevenciu drogových závislostí. Záštitu nad projektom prevzali Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky.

sep
12

Vianoce v septembri

Vianoce v septembriDňa 10. a 11.9.2013 sa naši piataci vybrali do knižnice. Čarovný zážitok s knihou nám pripravila pani Elena Kladná v Mestskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Pri vstupe do knižnice zneli tóny vianočnej hudby, atmosféra priam dýchala krásou a pokojom. Na pyramíde zlatých kníh tíško blikala sviečka. Prečo Vianoce v septembri? Príbeh nepochopeného dievčaťa Bety sa odohráva na Štedrý deň – v deň jej jedenástych narodenín.

sep
04

"Šport je krásny, neberte nám ilúzie!"

Šport je krásnyNa základe úspechu literárnych súťaží z minulých rokov Slovenský olympijský výbor prostredníctvom kultúrnej komisie Slovenskej olympijskej akadémie a v spolupráci s Klubom fair play SOV vyhlásil aj v roku 2013 národné kolo literárnej súťaže pre deti a mládež. Súťaž vyhlásená v rámci programu olympijskej výchovy na Slovensku mala ústredné motto: "Šport je krásny, neberte nám ilúzie" a podtitul "Čistý šport bez dopingu." Jej výsledky v troch vekových kategóriách vyhodnotili koncom júla tri odborné poroty menované SOV, v ktorých boli spisovatelia, publicisti, národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, aj pracovníci v kultúre a v športe.

sep
06

Deň vodárenskej techniky

Deň vodárenskej technikyDňa 6.9.2013 sa konal v našom meste Deň vodárenskej techniky. Túto príležitosť využili žiaci ôsmeho ročníka, ktorých zaujali najmä moderné vozidlá na čistenie kanalizácie a priemyselné inšpekčné kamery, ktoré slúžia na kontrolu kanalizačných potrubí. Nasledoval kvíz, ktorý premeral základné vedomosti žiakov o pitnej vode a jej zdrojoch. Potom žiaci povzbudzovali jednotlivé družstvá na Medzinárodnej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorej sa zúčastnilo 9 družstiev. Aj vďaka týmto pracovníkom si každý z nás môže denne povedať: "Pijem zdravú vodu, vodu z vodovodu..."

sep
02

Nový školský rok sa začal

Nový školský rok sa začalPo slnečných prázdninách a dovolenkách sa opäť otvorili brány našej školy a 2. september 2013 sa stal dňom úspešného otvorenia nového školského roka 2013/2014. Na slniečkom ožiarenom školskom dvore v slávnostnom príhovore privítal žiakov, zamestnancov školy a rodičov riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik spolu so zástupkyňami Mgr. Helenou Kajlovou, Mgr. Andreou Sabolovou a vedúcou ŠKD – pani Bernardínou Pariľákovou. Všetkých prítomných pozdravil aj primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednosta MÚ Mgr. Andrej Krišanda a vedúca školského úradu PaedDr. Marianna Lapčáková.

Ďalšie články...