feb
24

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 15.02.2015 – 20.02.2015 sa uskutočnil pre žiakov 7. ročníka základný lyžiarsky a snowboardový výcvik v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica. Výcviku sa zúčastnilo 70 žiakov pod dohľadom 6 inštruktorov. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa svojich lyžiarskych schopností a jedno družstvo tvorili žiaci, ktorí absolvovali snowboardový výcvik. Ubytovanie v hoteli Magura ponúkol nielen primerané stravovacie a ubytovacie podmienky, ale zároveň aj nádherný výhľad na štíty Belianskych Tatier.

feb
19

Päť zlatých zo súťaže Talenty 2015

Zasnežené Dlhé Klčovo privítalo v nedeľu 8. 2. 2015 mladých spevákov na XXIV. ročníku okresnej súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne TALENTY 2015. Našim spevákom sa mimoriadne darilo a vyspievali pre našu školu a DFS Cifroško skvelé umiestnenia.

feb
19

Telesná výchova na ľade

Pohyb je pre dieťa prirodzenou potrebou, fyziologickou nutnosťou, je podmienkou jeho rastu a vývoja. V rámci korčuľovania sme vybrali pohybové hry vhodné pre korčuliarov mladšieho školského veku, ktoré svojím obsahom, intenzitou a zložitosťou sú primerané technickej vyspelosti korčuľovania detí, prispôsobené prostrediu ľadovej plochy. Hry účinne rozvíjajú a zdokonaľujú základnú korčuliarsku techniku a celkove výchovne pôsobia na rast osobnosti dieťaťa.

feb
18

Karneval

Február je tradične mesiacom zábav a karnevalov. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň tešia a celé týždne spolu s rodičmi rozmýšľajú akú masku si vybrať či vlastnoručne vyrobiť. V pekne vyzdobenej telocvični, nádherné a nápadité masky privítala moderátorka karnevalu, p.vych. Danka Rožeková alias Cigánočka z Varoša. O dobrú náladu sa postaral DJ Martin Gočík a mažoretky TS Varanovia, ktoré celý sprievod masiek roztancovali. Masky sa výborne zabávali a svoje tanečné umenie predviedli aj pri balónovom tanci. Deti aj rodičia nám každoročne dokazujú, že nápadom a originalite sa medze nekladú a preto to porota mala aj tento rok nesmierne ťažké. Nakoniec udelila 22 hodnotných cien a všetky masky odmenila sladkou lízankou . Našou odmenou boli úsmevy a spokojnosť na tvárach našich detí.

Za ceny a sladkosti ďakujeme Rodičovskej rade.

feb
16

Zápis do 1. ročníka

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy.

Hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier" do obdobia „povinností". Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

feb
17

Dejepisná olympiáda

Dňa 12. 2. 2015 zorganizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou 7. ročník obvodného kola dejepisnej olympiády, ktorého náplňou boli slovenská, európska i svetová história.

Zastúpenie sme mali v každej kategórii, no najväčším úspechom pre nás bolo 3. miesto v kategórii D, ktoré pre našu školu vybojoval Dárius Krišta (VIII. A). Žiaka pripravovala Mgr. Ľubov Caklová.

Tešíme sa z ďalšieho úspechu a srdečne blahoželáme!

feb
11

Pozor zmena termínu !!!

 Detský karneval sa z dôvodu chrípkových prázdnin prekladá na 17.2.2015 /utorok/.
Čas: 14.00 hod
Miesto: veľká telocvičňa ZŠ