aug
31

Zaradenie žiakov - oznam

Milí rodičia, ponúkame Vám k nahliadnutiu zoznamy novovytvorených kolektívov žiakov 5. ročníka, zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov opakujúcich ročník.
Prosíme Vás o to, aby ste nežiadali preloženie svojho dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

jún
30

Rozlúčka deviatakov

Posledný stisk ruky,
úsmev na rozlúčku
alebo slzy možno, snáď,
veď posledný raz
chytíme do rúk kľučku,
ktorú sme stlačili tisíckrát.


Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

jún
30

Volejbalová rozlúčka deviatakov s učiteľmi

Aj tento rok nebol výnimkou a deviataci si v zastúpení svojich spolužiakov, odchovancov volejbalových stredísk, zmerali sily so svojimi trénermi a učiteľmi. Tento spôsob rozlúčky mal veľký ohlas aj u povzbudzujúcich žiakov, ktorí hlasitým povzbudzovaním hnali deviatakov k pekným výkonom.

jún
26

Školská športová olympiáda

Úspešný a vydarený Týždeň otvorených dverí sa slávnostne ukončil Školskou športovou olympiádou, ktorá sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnila dňa 24.6.2016. Tá sa niesla v duchu myšlienky Mahammada Aliho, amerického boxera „Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko v sebe – z túžby, zo sna, z vízie.“

jún
23

Na návšteve v materskej škôlke

Keď boli škôlkari z MŠ Okulka v decembri na návšteve v prvej triede, kde im prváci predviedli, čo všetko sa už v škole naučili, sľúbili si, že sa ešte stretnú. 21. júna 2016 sa žiaci I. A vybrali do materskej školy k svojim mladším kamarátom.

jún
23

Piataci v Pavlovciach

Od apríla 2008 bol pre širokú verejnosť sprístupnený lesný náučný chodník Tajch v Pavlovciach. Práve ten sa rozhodli 22. júna navštíviť naši piataci.

jún
22

Piataci v Štátnom divadle v Košiciach

Rozprávkový príbeh o Pololuške a jej troch orieškoch je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní. O trochu netradičnej verzii tejto rozprávky by nám mohli porozprávať naši piataci, ktorí 20. júna 2016 navštívili Štátne divadlo v Košiciach.