apr
30

Čarovný štetec

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou bolo počas stredajšieho predpoludnia 26. 04. 2017 dejiskom výtvarnej súťaže s názvom „Na návšteve zoo“. Malí umelci zo základných škôl nášho mesta tak mali jedinečnú možnosť predviesť svoj talent a kreativitu.

apr
29

Beseda o migrantoch

Vo štvrtok 27. apríla 2017 pripravilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou pre našich žiakov ďalšiu zo série diskusií o sociálno-patologických javov, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti. Azda najviac pretriasanou spoločensko-politickou témou za posledné roky je migračná kríza. Lektorka diskusie Viktória Mižáková zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva ozrejmila našim žiakom základné pojmy a fakty týkajúce sa súčasnej migračnej krízy. Dozvedeli sa, prečo ľudia začali opúšťať svoje domovy, z akých krajín najčastejšie odchádzajú, ale aj do akých štátov najčastejšie putujú.

apr
25

Deň Zeme

"Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí" 
J. A. Komenský

Príroda, životné prostredie a jeho ochrana sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti nielen na vyučovacích hodinách nadobúdajú vedomosti a schopnosti ekologicky myslieť a konať, šetrne zaobchádzať s prírodou, chrániť ju a zveľaďovať.

apr
25

Exkurzia Kežmarok

Dňa 21. apríla 2017 sa ôsmaci so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili na exkurzii v Kežmarku. Aj napriek nepriaznivému aprílovému počasiu a dlhej ceste prešli kúsok slovenskej histórie. Očaril ich drevený evanjelický artikulárny kostol a Nový evanjelický kostol. Tieto výnimočné stavby zdôraznili zručnosť starých majstrov.

apr
10

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Dňa 6. apríla 2017 sa v Základnej škole, Sídlisko II vo Vranove nad Topľou uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018.
Zápisu sa zúčastnili aj pozvaní hostia: PaedDr. Marianna Lapčáková, vedúca oddelenia školstva, Mgr. Bibiána Lancíková riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a p. Helena Vasiľová, riaditeľka Materskej školy na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou a p. Emília Nováková, riaditeľka Materskej školy Okulka vo Vranove nad Topľou.

apr
19

Palculienka

Poznáte jednu z najkrajších rozprávok Hansa Christiána Andersena Palculienka? Žiaci prvého až piateho ročníka sa s touto jemnou bytosťou zrodenou z kvetu mohli zoznámiť 11. apríla v MsDK vo Vranove nad Topľou. V podaní hercov Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi mohli sledovať príbeh Palculienky, na ktorú pri spoznávaní sveta číhali rôzne nástrahy.

apr
10

Biblická olympiáda ECAV

Dňa 31.3.2017 sa konalo v Prešove seniorálne (krajské) kolo Biblickej olympiády ECAV.
Zúčastnila sa ho po prvý krát víťazka školského kola Julka Tarčinská.

Ďalšie články...