jún
01

Matematický klokan

Naša škola sa zapojila 20. marca 2017 do jubilejného 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Stal sa najväčšou matematickou súťažou na svete. Úlohy Matematického klokana poznajú v 60 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku ich za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov.

máj
31

Výstup na hrad

Národná kultúrna pamiatka, Kapušiansky hrad, ktorá v poslednom období prechádza intenzívnou rekonštrukciou, láka stále viac turistov. Ani naši malí turisti neodolali jej výzve a 27. mája 2017 spolu so svojimi vychovávateľkami vystúpili na hradný vrch. Na nádvorí hradu sa oboznámili s jeho históriou a vychutnali si pôsobivý výhľad na okolitú krajinu. V dobrej nálade, plní zážitkov sa unavení, ale šťastní vrátili domov.

máj
31

Ôsmaci na súdnych pojednávaniach

V mesiacoch marec, apríl a máj sa žiaci ôsmych ročníkov v rámci predmetu občianska náuka zúčastnili súdnych pojednávaní na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Jednotlivé procesy prebiehali pod vedením pani sudkyne JUDr. Havírovej.

máj
31

Prírodovedná súťaž štvrtákov

Dňa 26. 5. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Príroda vranovského regiónu.

Štyri súťažné družstvá za podpory svojich spolužiakov štvrtákov a tretiakov potvrdili, že o svojom regióne vedia dosť: poznajú jeho členitosť, vodstvo, chránené druhy rastlín a živočíchov, rovnako aj jeho chránené územia. Súťaž im umožnila ešte viac spoznať prírodu a nabádala ich k ochrane životného prostredia. Vedomosti mali všetky družstvá výborné - o čom svedčil veľmi tesný bodový výsledok.

máj
30

Na potulkách Londýnom

london

V dňoch 20. 5. – 25. 5. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením Mgr. Z. Mičejovej, Mgr. A. Sabolovej, Mgr. D. Babiakovej a Mgr. M. Borošovej zúčastnili poznávacej exkurzie Londýn – Canterbury. Exkurzia bola zameraná na zdokonaľovanie konverzácie žiakov v angličtine a geografickom-historickom poznávaní mesta Londýn.
Program exkurzie bol veľmi bohatý hneď od samého začiatku. Po vylodení sa z trajektu žiaci navštívili londýnsku štvrť Greenwich a Námornícke múzeum. Absolvovali plavbu loďou po rieke Temža do centra Londýna. Pohľad na celý Londýn si vychutnávali z kabínok London Eye. Mali možnosť obdivovať Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Londýn –Tower, prechádzali sa po Tower Bridge, Hyde parku, Trafalgar Square. Previezli sa londýnskym metrom, navštívili Múzeum Madame Tussaud, v ktorom spoznávali známe osobnosti, taxíkmi sa previezli minulosťou mesta, zúčastnili sa 4D filmového predstavenia. Ich pozornosť zaujala aj architektúra Buckinghamského paláca, Piccadilly, prírodná scenéria James parku. Počas individuálneho voľna nakupovali na Oxford Street. Cestou späť sa zastavili v meste Canterbury, kde obdivovali slávnu katedrálu, v ktorej pôsobil biskup T. Becket.
Síce unavení, ale nadšení a plní nezabudnuteľných zážitkov sa nakoniec šťastne vrátili späť – na naše krásne Slovensko.

máj
30

Predstavenia v anglicko-slovenskom znení Puss in boots, Peter Black 3

Každý z vás už určite počul o veselej rozprávke Kocúr v čižmách. Naše deti, žiaci 5. – 6. ročníka, si túto klasickú rozprávku užili trošku netradične. Dňa 26. mája 2017 sa zúčastnili činoherného anglicko-slovenského predstavenia Puss in boots. Žiaci si v priebehu predstavenia mali možnosť zaspievať, precvičiť si svoju slovnú zásobu a gramatiku, naučiť sa nové slová, frázy, s ktorými sa môžu stretnúť aj vo svojom reálnom živote.

máj
30

Chlapci na OK v atletike pekné 2. Miesto

Naša škola už tradične hostila účastníkov okresného kolo v atletike. Zúčastnilo sa ho dovedna 10 škôl, ktoré súťažili v disciplínach hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, beh na 60 m, beh na 300 m, beh na 1000 m, skok do diaľky, skok do výšky, štafeta. Naše družstvo si počínalo úspešne a vybojovalo pekné druhé miesto.