dec
20

Šaliansky Maťko

salmat miniDňa 20.12.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií: I. kategória: 2. - 3. ročník, II. kategória: 4. – 5. ročník a III. kategória: 6. – 7. ročník. Všetci účastníci sa zodpovedne pripravili, povesti predniesli s citom, ale zároveň suverénne a presvedčivo. Porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka však musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

dec
19

Čaro Vianoc

vianakad miniVeľká telocvičňa našej školy sa 19. decembra premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej za sprievodu dvanástich mesiačikov sme spevom, hudbou, tancom či hovoreným slovom okúsili čaro Vianoc. Na vytvorení slávnostnej atmosféry sa spolupodieľali talentovaní žiaci, tvoriví učitelia ako aj hostia zo Spojenej školy Budovateľská, Vranov nad Topľou.
K príjemnej nálade dopomohla aj divácka kulisa, ktorá svojím vrelým potleskom ocenila snahu a nadanie všetkých akteróv vianočného predstavenia.

dec
16

Advent v ŠKD

advent miniAdvent, alebo adventné obdobie, je obdobie vymedzené 4 nedeľami pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily a s tým súvisiace rôzne ľudové obyčaje, povery a vinšovania. V tomto predvianočnom čase sme aj v ŠKD zorganizovali akcie, ktorých cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov pre dnešného človeka.

dec
15

Vianočné inšpirácie

vianinsp miniPrichádzajú Vianoce. Tíško klopú na dvere. Hoci pre každého z nás znamenajú niečo iné, prinášajú sviatočné čaro. Domovom sa šíri vôňa pečených medovníkov a mieša sa s vôňou ihličia. Rodičia sa tajuplne usmievajú na svoje deti. Aj na uliciach pribudne úsmev venovaný len tak, neznámemu človeku. V piatok 15.12.2017 sa štvrtáci rozhodli skrášliť svoje domovy rôznymi vianočnými dekoráciami.

dec
14

Pytagoriáda

pytag miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. V stredu 13. decembra si svoje vedomosti z matematiky a rýchlosť v počítaní preverili žiaci 3. a 4. ročníka. Vo štvrtok 14.12.2017 si svoje matematické vedomosti precvičili žiaci 5. - 8.ročníka našej ZŠ. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov im boli pridelené príslušné body. Výsledné hodnotenie ukázalo, že v našej škole sú šikovní počtári, za čo patrí poďakovanie aj pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

dec
14

Skrátené vyučovanie

infoOznamujeme Vám, že v dňoch 21. 12. a 22. 12. 2017 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu, ale vyučovacie hodiny budú skrátené – iba 30 minútové, prestávky ostávajú nezmenené.

Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

1.hodina

 8: 00 – 8: 30 hod.

2.hodina

 8: 40 – 9: 10 hod.

3.hodina

 9: 25 – 9: 55 hod.

4.hodina

 10: 05 – 10: 35 hod.

5.hodina

 10: 45 – 11: 15 hod.

6.hodina

 11: 25 – 11: 55 hod.

Činnosť školského klubu detí bude dňa 21. 12. 2017 (štvrtok) skrátená do 13:30 hod. Dňa 22. 12. 2017 (piatok) bude činnosť ŠKD prebiehať v nezmenenom režime.

dec
13

ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom

eko miniDňa 13.12.2017 sa na našej škole uskutočnil eko-výchovný koncert ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom. Bol to hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti potešila aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Ondreja Antáleka. Veríme, že po tomto programe sa naše deti zamyslia nad tým, ako vodou šetriť.