jan
30

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vsetkovedko miniVo štvrtok 30. novembra sa 23 odvážlivcov, žiakov 2. až 5. ročníka, sústredene pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí života. Druháci museli za 40 minút zvládnuť 24 otázok, ostatní žiaci 30 otázok z vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, informatickej výchovy, dopravnej výchovy. Na svoje výsledky si museli počkať dlhší čas, veď do tohtoročnej súťaže sa zapojilo viac ako 20 tisíc žiakov z celého Slovenska. Ale dočkali sa a tu sú naši najlepší:

jan
29

Hlas ŠKD

hlasskd miniDňa 29. januára 2018 sa v ŠKD uskutočnil VI. Ročník speváckej súťaže „Hlas ŠKD“, do ktorej sa zapojili deti zo všetkých oddelení. Svoj talent predstavili spevom moderných a ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení Mgr. V. Puškárovej, p. vych. V. Stanovčákovej a detských zástupcov M. Kaščákovej a Z. Gavaľovej to mala ťažké, pretože všetci súťažiaci spievali veľmi pekne. Aj deti v hľadisku odmenili výkony svojich kamarátov zaslúženým potleskom. Porota nakoniec rozhodla takto:

jan
26

Návšteva "Safari parku"

safari miniKeďže je tohtoročná zima veľmi skúpa na sneh, teda aj na zimné radovánky pre deti, rozhodli sa naši druháčikovia potešiť sa v rámci hodiny telesnej výchovy návštevou "Safari parku" a tak si vyskúšať svoju fyzickú vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť či pohotovosť pri zdolávaní rôznych športových prekážok v rozprávkovej krajine. Piatkové dopoludnie 26.1.2017 si tak obohatili o nezvyčajnú atmosféru a radosť, ktoré im toto nové prostredie ponúklo pri plnení športových povinností týkajúcich sa výchovno-vyučovacieho procesu.

jan
23

Hodina prvej pomoci na Červenom kríži

sck logo miniV dňoch 22. – 23. januára 2018 si žiaci 7. ročníka v priestoroch budovy Červeného kríža pod vedením inštruktorky prvej pomoci p. Kertisovej vyskúšali základné zásady poskytovania prvej pomoci. Odborný výklad a následná práca na figurínach umožnila žiakom precvičiť si základné postupy prvej pomoci, ako sú stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia u dospelého človeka a u dieťaťa, ale aj Gordonov úder či Heimlichov manéver.
Tieto stretnutia sú pravidelným, každoročným zážitkovým spestrením vyučovacích hodín biológie a zároveň veľmi zaujímavou skúsenosťou pre žiakov.

jan
18

Regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko

salmat logo miniDňa 18. januára 2018 usporiadala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaže sa zúčastnilo spolu 35 žiakov zo 17 škôl vranovského regiónu. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali víťazky školského kola v jednotlivých kategóriách. V I. kategórii zaujala porotu Tamara Kolesárová z III. A a získala 1. miesto. V II. kategórii obsadila Katarína Kačerová zo IV. B triedy 2. miesto. V III. kategórii sa Anežka Tatárová zo VI. A umiestnila na 3. mieste. Recitátorky na súťaž pripravovali pani učiteľky PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Viera Kobielská a Mgr. Simona Goffová.

jan
19

PEXESIÁDA

pexesiada miniTrénujeme svoju bystrosť a pamäť“. Týmto heslom sa nieslo piatkové popoludnie 19.1.2018 vo všetkých oddeleniach ŠKD. V každom oddelení prebiehala súťaž s názvom PEXESIÁDA. Deti v nej navzájom medzi sebou zápolili a mali radosť z každej výhry. Na chvíľu sa im zastavili ústočká a sústredili sa na obrázky. Po otočení každej kartičky bolo vo vzduchu cítiť napätie, či je to tá správna do páru. Najlepší dvaja za každé oddelenie ešte zviedli boj o celkového víťaza PEXESIÁDY. Z celkového počtu 16 finalistov sa na prvom mieste umiestnila Dominika Šaffová, na druhom mieste sa umiestnil Adam Čalfa a na treťom mieste sa umiestnil Matúš Tkáč. Blahoželáme.

jan
16

Okresné kolo olympiády z ANJ

anj olymp logo miniDňa 16.1.2018 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti.  Našu školu reprezentovali dvaja súťažiaci. V kategórii 1A (5.-7.roč.) to bola žiačka VII.A triedy Barbora Šofranková a v kategórii 1B (8.-9.roč.) žiak IX.A triedy Maximilián Bumbera. Veľmi pekné 2. miesto v kategórii 1A si vybojovala B. Šofranková, ktorú pripravovala Mgr. Z. Mičejová. Účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.