sep
28

Európska noc výskumníkov

ens miniDňa 28. 9. 2018 o 10,00 hod v priestoroch obchodného centra Atrium Optima v Košiciach slávnostne otvorili v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatie Európska noc výskumníkov, ktorého sa zúčastnili aj žiaci 8. ročníka našej školy so svojimi učiteľmi. Podujatie zasvätilo návštevníkov nielen do tajov vedy, ale najmä ukázalo, že malý výskumník drieme v každom z nás. Zistili sme, že nezáleží na tom, či máme na sebe biely plášť a po ruke špeciálne vybavenie, základným nástrojom vedca je totiž jeho zvedavosť a chuť objavovať. Na podujatí bolo 81 stánkov, kde sme sa dozvedeli aj prečo nie sme všetci rovnakí, ako sa dá vyrobiť zmrzlina na počkanie, ako fungujú magnety. Naši žiaci boli veľmi šikovní, sami si vyrobili žabí sliz a vyhrali množstvo drobných súťaží. Z podujatia sme si odniesli veľa poučného, zábavného, inšpirujúceho.

sep
27

Aerobikový maratón

am miniDňa 27. 9. 2018 sa šestnásť dievčat z našej školy zúčastnilo 1. ročníka aerobikového maratónu. Túto veľmi vydarenú akciu organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou při príležitosti európskeho týždňa športu. Viac ako 60 súťažiacich strávilo 3 kondične aj choreograficky náročné hodiny cvičením základného, športového aerobiku a zumby, pod vedením špičkových lektoriek. Prísne oko poroty najviac zaujal výkon našej žiačky IX. A triedy, Niny Tutkovej, ktorá získala 1. miesto a bola ohodnotená diplomom aj vecnou cenou. Ninke aj ostatným dievčatám blahoželáme k prekonaniu samých seba a zvládnutiu tohoto náročného športového dopoludnia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník...

sep
27

Imatrikulácia prvákov

imatr miniNetradičný deň v ŠKD zažili prváci vo štvrtok 27.9.2018. Slávnostnou imatrikuláciou boli prijatí do veľkej rodiny „Klubárov.“ Kamaráti Včielka Maja a Vilko, ktorí ich sprevádzali aj pri slávnostnom zápise do školy ich v sprievode hymny školy priviedli do I.A. Tu v prítomnosti svojich starších spolužiakov zdolali všetky skúšky šikovnosti, zložili sľub a udatným rytierom boli pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj pasovací deň na jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s peknými zážitkami.

sep
21

Netradičné športy – cesta učiť deti športovať

nespor miniSlnečné piatkové odpoludnie 21.9.2018 v ŠKD spestrila a športového ducha navodila Olympiáda v netradičných športoch. Moderná doba 21. storočia, v súvislosti s veľkými vymoženosťami techniky a motorovej dopravy, nás posúva kdesi do polohy nezdravej pohybovej pasivity. Cieľom olympiády bolo vzbudiť u detí záujem o športovú činnosť, ktorá je pre zdravý vývin mladého človeka veľmi dôležitá.

sep
14

Eko-deň v 5. ročníku

eko5 mini14. september bol pre žiakov 5. ročníka ich eko-dňom. Spolu s triednymi učiteľmi prešli prírodou Vranova a plnili rôznorodé úlohy, vďaka ktorým posilnili triedne kolektívy a zistili veľa nových informácií. Naučili sa, čo je ekosystém, spoznávali liečivé rastliny nášho okolia a ich blahodarné účinky na organizmus, prešli stanovišťom, na ktorom sa dozvedeli zaujímavosti zo sveta prírody, hľadali prírodniny a zasúťažili si aj v disciplíne „Hulahoop“.
Aj prostredníctvom takýchto aktivít sa snažíme v žiakoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

sep
14

Prváci a príroda

cvp miniZa horúceho septembrového počasia sa prváci vybrali na cvičenia v prírode do blízkeho ovocného sadu. Cestou spoznávali stromy, rastliny a pozorovali jesenné zmeny v prírode. Na stanovišti si pohybovými hrami rozvíjali obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť.

sep
13

Bezpečne na ceste

bnc miniDopravné ihrisko sa dňa 13.9.2018 zaplnilo žiakmi tretieho ročníka, ktorí si tu prišli overiť a zopakovať vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Terajšie teplé počasie láka detí pohybovať sa v otvorenom mestskom či vidieckom prostredí a teda sa zvyšuje aj riziko úrazov a dopravných nehôd. Teoretické i praktické poznatky získané činnosťou na dopravnom ihrisku sú vhodnou príležitosťou, hneď na začiatku školského roka, pripomenúť žiakom bezpečné správanie sa na ceste, predchádzanie nehodám a podieľanie sa na zvýšení ich bezpečnosti ako účastníkov cestnej premávky. Jazdy zručnosti na kolobežkách a bicykloch boli zaujímavou bodkou celej akcie.