jan
30

Šaliansky Maťko

salmat logo miniBola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Dňa 30. januára 2020 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa stretli víťazi školských kôl v prednese slovenských povestí. Regionálne kolo malo vysokú a vyrovnanú úroveň. Našu školu reprezentovali a ocenenia získali: 2. miesto v II. kategórii Tamara Kolesárová z V.A a 3. miesto v III. kategórii Katarína Kačerová zo VI.C. Diplomy i vecné dary potešili a dievčatá odchádzali s úsmevom a spokojné domov.

jan
29

Matematická olympiáda

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici z celého okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok, v kategórii Z5 a Z9, sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z9 úspešne reprezentovala Katarína Kaňuchová z 9. D, ktorá skončila na 2. mieste. Práve ona nás bude reprezentovať na krajskom kole. Je nám veľmi ľúto tých žiakov, ktorí sa pre vážnu chorobu na olympiáde zúčastniť nemohli. Katke a všetkým ostatným žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

jan
23

Ruské slovo

ruskes miniDňa 23. januára 2020 sa v priestoroch SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove uskutočnil 14. ročník krajského kola súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie, prózy a spevu.
Našu školu reprezentovala žiačka 4. A – Noemi Mitriková, ktorá získala 1. miesto v kategórii Poézia, s postupom do celoslovenského kola. Žiačke srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole - 28. februára 2020 v Košiciach!

jan
21

Hlas ŠKD

hlasskd miniPesnička je kľúčik zlatý,
ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse,
srdce srdcu privráva.
Dňa 21.1.2020 sa v malej telocvični niesol spev našich malých spevákov, ktorí sa zúčastnili už VIII. ročníka speváckej súťaže HLAS ŠKD. Súťaž prebiehala pod vedením vychovávateliek Anny Krištovej a Heleny Balogovej, ktorá celú súťaž moderovala a spev detí dopĺňala krátkymi básničkami, ktorými predstavila súťažiacich.

jan
16

1. MIESTO V OLYMPIÁDE Z NEMECKÉHO JAZYKA

nej miniDňa 16. 1. 2020 sa v ABC Prešov uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z písomnej v troch kolách a z ústnej.
Ústnu časť okresného kola súťaže absolvovali iba tí súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali minimálne 50 % z plného počtu bodov.
Našu školu reprezentoval Ondrej LEHONČÁK, žiak 9. D, ktorý v písomnej časti preukázal dostatočné vedomosti, takže postúpil do ústnej časti a obsadil 1. miesto v kategórii 1.B.
Účastníkovi blahoželáme k dosiahnutému výsledku. Žiaka pripravovala Mgr. Ľ. Caklová

jan
20

Lyžiarsky výcvik v Ždiari

lv miniAni tento školský rok nebol výnimkou a naši siedmaci v dňoch od 13. do 17. januára 2020 absolvovali lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v malebnom prostredí obce Ždiar. Oddych a regeneráciu študentom poskytol hotel Magura v Monkovej doline. Tá svojou polohou ponúkla slnkom zaliatu každodennú krásnu scenériu a výhľad na malebné Belianske Tatry.
Týždňový výcvik bol rozvrhnutý na praktickú a teoretickú časť. Praktickú časti viedli šiesti inštruktori, ktorí svoje poznatky a skúsenosti odovzdávali svojim žiakom na svahoch lyžiarskeho strediska Strednica. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi, v ktorých boli ocenení prví traja pretekári. Teoretická príprava, poznatky z oblasti lyžovania a správania sa na svahoch boli pre žiakov každodenným a zaujímavým prínosom.

jan
15

Olympiáda v Anglickom jazyku

anj olymp logo miniDňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B, ktorá je určená pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú teoretickú časť, ale aj praktickú ústnu časť. Celkovo sa na okresnom kole zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl nášho okresu.
Našu školu reprezentovala Barbora Šofranková z IX.A, ktorá získala 3. miesto v kategórii 1B. Barbore blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová.

Ďalšie články...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...