okt
29

Prváčik mesta 2019

vzvt miniDňa 29. 10. 2019 prijali naši prváci spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami pozvanie primátora mesta Ing. Jána Ragana na tradičné podujatie Prváčik mesta 2019, ktoré sa konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.
Hneď v úvode si mohlo 334 prvákov zo 17 tried 7 vranovských škôl pozrieť rozprávku Pinocchio v podaní hercov prešovského divadla Cililing. Potom sa k prváčikom prihovoril primátor mesta, ktorý im poprial veľa elánu a tvorivých síl pri učení a zaželal im veľa úspechov v štúdiu. Každý prváčik si z rúk primátora mesta a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej prevzal malý darček - knižku S Vrankom za poznaním, súčasťou ktorej je pexeso s obrázkami nášho mesta a balíček cukríkov. Tento slávnostný deň bude prváčikom pripomínať spoločná fotografia s primátorom mesta a nezbedným Pinocchiom.

okt
29

Lepší svet aj vďaka nám

relax mini„Sadíme stromy, robíme svet lepším.“
Pobyt vonku, príjemná nálada a k tomu prínos pre nás všetkých. V utorok 29. októbra 2019 pribudol v areáli našej školy nový stromček – Platan javorolistý. Zasadili ho deti IX. oddelenia ŠKD spolu so svojou p. vychovávateľkou Ľ. Gajdošovou. Dokázali, že aj deti chcú byť užitočné, chcú pomôcť chrániť a zlepšovať naše prírodné prostredie. Veď jeden dospelý strom môže zásobovať kyslíkom 10 ľudí. Žiadna pomoc pre prírodu nie je zbytočná.

okt
28

28.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniMedzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
Prváci sa v tento deň vybrali do rozprávkovej krajiny. Dozvedeli sa, ako vznikali ľudové rozprávky. Potom putovali z rozprávky do rozprávky, hádali literárne hádanky a spoznávali rozprávkové postavy. Každá trieda si pripravila dramatizáciu rozprávky - Koza rohatá a jež, Červená čiapočka, Šípková Ruženka a Tri prasiatka. Deti sa predviedli ako šikovní herci, speváci, bábkoherci i tanečníci.
Druháci si preverili svoje čitateľské schopnosti pri čítaní zaujímavých príbehov z knihy Bublinkové rozprávky.

okt
28

Plavecký výcvik piatakov

plavecky miniPočas októbra sa žiaci piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plaveckej učebni na ZŠ Bernolákova. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia. Pod vedením kvalifikovaných pedagógov sa počas 2 týždňov snažili osvojiť si nové plavecké spôsoby a zdokonaľovali sa v už osvojenej technike plávania. Tohtoroční piataci boli aktívni, vytrvalí a snaživí, čo sa im podarilo zúročiť na pretekoch v posledný deň výcviku, kde si zmerali sily na 50 m vo všetkých troch plaveckých štýloch.

okt
25

Šarkaniáda

sarkaniada miniPiatok 25. októbra 2019 využili vychovávateľky ŠKD priaznivé, i keď nie veľmi veterné počasie na zorganizovanie tradičnej Šarkaniády. Po krátkom programe s pesničkami a básničkami o jeseni vytvorili deti obrovského živého šarkana. O malú chvíľu sa nad našim školským dvorom začali vznášať krásne šarkany rôznych veľkostí, farieb, druhov, kúpené aj vlastnoručne vyrobené. Deti behali, výskali a šarkany lietali, no občas sa i zamotali. Bolo to vydarené popoludnie plné radosti a zábavy.

okt
28

Parazity okolo nás

parazity miniDnes 28. októbra sme mali my šiestaci netradičnú hodinu biológie s pani MVDr. Martou Jalčovou, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorá bola zameraná na parazity.
V úvode sme si stručne zhrnuli, čo už o parazitoch vieme, ako sa rozdeľujú, ktoré žijú v a na ľudskom tele, ktoré zas vyhľadávajú našich domácich miláčikov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o blchách, švolách, ploštici posteľnej, pásomnici dlhej, mrli ľudskej, hlíste detskej... o ich životnom cykle, nepríjemnostiach, ktoré spôsobujú človeku, akým spôsobom sa môžeme stať ich hostiteľmi a ako si s nimi vieme poradiť.

okt
23

Návšteva Spojenej školy Budovateľská

navstevass miniSme si rovní, nie rovnakí... privítal nás nápis na stene Spojenej školy Budovateľská...
Na svete to už tak chodí... My, ľudia, sme všetci rovnakí, ale predsa sme iní... No nie je to len v tom, že niekto má čierne vlasy, modré oči, zelené oči. Odlišujeme sa od seba farbou pleti, rečou, pohlavím, ale tiež aj povahovými vlastnosťami. To, že sme rôzni je prirodzené a prirodzené je aj rešpektovať to.
Práve 23. októbra, pri návšteve Spojenej školy na Budovateľskej ulici sme si to plne uvedomovali. Žiaci spolu s pani učiteľkami nám pripravili krásnu a inšpiratívnu výstavku jesenných plodov spojenú s tvorivými aktivitami. Nielenže vyskúšali šikovnosť našich žiakov pri tvorení obrázkov, ale aj potešili naše maškrtné jazýčky dobrotami, ktoré sme si spoločne prichystali. Ďakujeme!

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...