máj
21

Stoj, pozor, voľno!

spv miniNeustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Štatistické údaje dopravnej nehodovosti prinášajú alarmujúce výsledky. Dennodenne sa na našich cestách stávajú dopravné nehody, pri ktorých dochádza k ľahkým, ale i ťažkým zraneniam a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Keďže pri dopravných nehodách je rozhodujúcim faktorom ľudský činiteľ, je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove. Jej cieľom je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov či cyklistov. To bolo aj cieľom všetkých aktivít, ktoré plnili deti počas celého týždňa v ŠKD. Oboznámili sa s dopravnými značkami, dopravnými prostriedkami, zopakovali si pravidlá pre chodcov i cyklistov. Svoje nadobudnuté vedomosti si overili v praxi v dopravnej súťaži – Stoj, pozor, voľno!

 • DV1
 • DV2
 • I.A a
 • I.A b
 • I.A c
 • I.A d
 • I.A e
 • I.A f
 • I.A g
 • I.A
 • I.B b
 • I.Bd
 • I.E a
 • I.E c
 • I.E-b
 • I.b c
 • I.b e
 • II.A a
 • II.A c
 • II.B c
 • II.B d
 • II.B e
 • II.B f
 • II.B i
 • II.B j
 • II.b b
 • II.b g
 • II.b h