Úspechy školy v školskom roku 2009–2010 

Obvodové súťaže 

Názov súťaže

1. miesto

Pripravoval/a

2. miesto

Pripravoval/a

3. miesto

/čestné uznanie, ocenené práce

Pripravoval/a

Talenty 2010

Peter Gáč, IV. A

p. J. Kolesárová

 

 

H. Kocáková,       I. B

p.                              D. Kolesárová

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 S. Kužmová, VIII. B

 p.

M. Michálková

Čestné uznanie:

N. Krúdyová,III. A

p. J. Kolesárová

A.                  Sidorová, IV. B

p. V. Kobielská

Európa v škole

L. Pánči, VIII. A

p. M. Chovancová

 

 

S. Servová,

VII. B

p. D. Gálová

H. Bendiková, IX. D

p. L. Világiová

 

 

M. Milá, IX. D

p. L. Világiová

Pytagoriáda

T. Halgaš,V. B

p. H. Kajlová

 T. Sabo,VII. C

 p. F. Minarčik

 

 

M. Novikmec, IV. B

 

p. V. Kobielská

Š. Sipský, III. A

p. J. Kolesárová

Š. Hrun, III. A

p. J. Kolesárová

D. Krišta, III. B

p. D. Hrehová

 

 

R. Senderák, IV. D

p. D. Melová

Dejepisná olympiáda

 

 

kategória D:  

V. Kobielská, VIII. C

p. D. Gálová

 

 

kategória C: J.Švarný,  IX. C

p. D. Gálová

Olympiáda NEJ

 

Š. Miňo, VIII. A

 

p. Ľ. Caklová

 

 

V. Bartko,

VII. C

p. Ľ. Caklová

Olympiáda ANJ

 

M. Kurovský,

VII. C

 

p.                                H. Demčáková

 

 

Dominik Kovalik, IX. C

 

p.   

 H. Demčáková

Olympiáda matematická

 

M. Matta, IX. D

p. L. Világiová

 

 

 

 

Olympiáda chemická 

 

 

 M. Matta, 

IX. D

p.   V. Tarabčáková

 P. Tomáš,IX.D

 p.   V. Tarabčáková

Basic – literárno-výtvarná súťaž

A.              Kovaľová, IV. C

p. M. Lozanová

 

 

 

 

 

D. Demčáková,

IV. B

p. V. Kobielská

 

 

 

 

Biblická olympiáda GK

I. kategória: M. Zajac II. A, M. Maťašová II. A, V. Babinčáková II. B

p. M. Turčaniková

 

 

 

 

II. kategória: M. Súcka VIII. B, M. Karafa VI. A, N. Bučko VI. B

p. M. Turčaniková

 

 

 

 

Biblická olympiáda RK

II. kategória: M. Polák, IX. A

M.  Petríková,IX. C

M.  Súcka , VIII. B

p. A. Mydlová

 

 

 

 

Slávik Slovenska 

 

 

 

 K. Vaňová, VII.C

 p. P. Šofranko

 

 

Rozprávka 2009

 

S. Tomášová,

VII. A

p. D. Gálová

 

 

 

 

Rozprávka 2009

D. Bírošová

p. D. Gálová

       

Basketbal

 

 

 Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

   

Volejbal

 Družstvo dievčat

p. F. Minarčik

 

 

 Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

Mladý záchranár

 

 

 

 

 

 

Malý futbal – mladší žiaci 

 

 

 

 

 Družstvo mladších žiakov

 p. J. Ťasko

Atletika –štafeta 4x60m

 

 

 Družstvo - chlapci

 p. Š. Cibere,

 p. F. Minarčik ml.

 

 

 Družstvo - dievčatá

 p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

 Atletika-skok do diaľky

 S. Soták, IX. B

p. Š. Cibere,

 p. F. Minarčik ml.

K. Čorbová, VII. C

p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

 

 

 

 

Atletika - beh na 60 m 

 

 

 

 

K. Čorbová, VII. C

p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

 Atletika – beh na 300 m

 

 

 T. Hreha,

VIII. C

 p. Š. Cibere,

 p. F. Minarčik ml.

 

 

A.    Kopcová, IX. B

 p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

   

Atletika – beh na 800 m 

A.    Tomášová, VI. C

  p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

   

V. Maťašová, IX. B

 p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

Atletika – beh na 1000 m 

 

 

 R. Zálepa, IX.C

 p. Š. Cibere,

 p. F. Minarčik ml.

 

 

Atletika

 

 

  Družstvo - dievčatá

 p. P. Kocák,

 p. V. Ťasková

 Družstvo - chlapci

  p. Š. Cibere,

 p. F. Minarčik ml.

  Krajské súťaže  

Názov súťaže

1. miesto

Pripravoval/a

2. miesto

Pripravoval/a

3. miesto

Pripravoval/a

4. miesto/

Pripravoval/a

 

 

Olympiáda ANJ

 

M.  Kurovský,

VII. C

 

p.                        H.Demčáková

 

 

 

 

M.  Matta, IX. D, pripr.

 p.  L. Világiová

 

 

Šaffova ostroha – súťaž ľudových tancov

 S. Metyľová

P. Kotuľák, VIII. C

 

 p. P. Kocák

A.    Tomášová,

VI. C

P. Kotuľák, VIII. C

 p. P. Kocák

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

 ENV:

D. Demková,VIII.C

 

 p. P. Soták

 

II. kategória:

M. Súcka VIII. B, M. Karafa VI. A, N. Bučko VI. B

 

p.

 M. Turčaniková

 

 

 

 

 

II. kategória: M. Polák, IX. A

M.  Petríková,IX. C

M.  Súcka , VIII. B

Pripr.: p. A. Mydlová

 

 

II.                  II.kat. A. Sotáková, VI. D

D. Štofanová, V. B

I.kat. S. Tarčinská, III. C

Pripr.: p. P. Soták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celoslovenské súťaže

Názov súťaže

1. miesto

Pripravoval

2. miesto

Pripravoval

3. miesto

Pripravoval

Čestné uznanie

Pripravoval/a

Prečo mám rád slovenčinu

 

 

 

 

 

 

M. Krištanová,

IV. D

 p. D. Melová

Olympiáda ANJ

 

 

 

Milan Kurovský, VII. C

 

p.                        H.Demčáková

 

 

 

 

Európa v škole

S. Serovová, VII. B

p.

D. Gálová

     

 

M. Milá, IX. D

p. L. Világiová

Moderná škola

       

O. Demčáková, II. A

p.

 H. Borošová