Úspechy školy v školskom roku 2010 –2011

 

Obvodové súťaže

 

Názov súťaže        

1. miesto

Pripravoval

2. miesto

Pripravoval

3. miesto/čestné uznanie, ocenené práce

Pripravoval

Štúrov Zvolen

 

 

S. Kužmová, IX. B

Mgr.

M. Michálková

 

 

J. Muchaničová,

VI. C

Mgr.

M. Michálková

Šaliansky Maťko 2011

 

 

M. Maťašová, III. A

Mgr. H. Borošová

 

 

Talenty 2011

I.     kategória:

H.  Kocáková,

 II. B

Mgr.

D. Kolesárová

 

 

 

 

 

Cena poroty.

 

S. Metyľová, M. Marcinčinová,

VI. B

 

PaedDr.

J. Kolesárová

 

II. kategória:

K. Vaňová,

VIII. C

 

Mgr.

 P. Šofranko

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

D. Krišta, IV. B

Mgr.

D. Hrehová

S. Kužmová,

 IX. B

Mgr.

M. Michálková

Európa v škole

 

 

E. Šimková, IV. A

 

PaedDr.

J. Kolesárová

 

 

 

 

 

M. Zajac, III. A

Mgr.

H. Borošová

 

 

Pytagoriáda

T. Škoviera,

III. D

D. Rožeková

T. Sabo, VIII. C

Mgr.

A. Koman

M. Novikmec,

V. B

Mgr.

A. Koman

Š. Sipský, IV. A

PaedDr.

 J. Kolesárová

J. Hudacký, VI. C

Mgr.

M. Bednár

R. Senderák, V. A

Mgr.

H. Kajlová

Olympiáda nemeckého jazyka

 

R. Bartko, VIII. A

Mgr.

 Ľ. Caklová

 

 

K. Vysoká, V. A

Mgr.  Ľ. Caklová

Olympiáda anglického jazyka

M. Kurovský,

VIII. C

 

Mgr.                             H. Demčáková

 

 

J. Macko, VII. D

 

Mgr.  Z. Mičejová

Olympiáda matematická

 

R. Lališová, IX. B

Mgr.

T. Džuppová

M. Novikmec, V. B

Mgr.

 A. Koman

 

 

 

Olympiáda geografická

 

 

 

 

 

T. Kovaľová,

 V. D

 

Mgr. A. Sabolová

J. Hudacký,

VI. C

 

Mgr. D. Babiaková

Olympiáda technická

 

 

 

 

J. Macko, VII. D

PaedDr. M. Hermanovský

Olympiáda fyzikálna

 

 

 

 

L.  Pánči, IX.A

PaedDr. M. Hermanovský

Olympiáda biologická

 

 

 

 

K. Košalková, VI. C

Mgr. E. Krúdyová

Biblická olympiáda

I.     kategória:

M.  Súcka, IX. B, M. Karafa, VII. A,  N. Bučko, VII. B

Mgr.

 M. Turčaniková

 

 

Kategória A:

A. Hatalová, II.A,

E.  Rozkošová I. C

Mgr.  M. Turčaniková

II.   kategória:

Z. Gdovcová,  V. C, M. Polák, V. A,

 M. Súcka,  IX. B

Mgr. A. Mydlová

Kategória B:

K. Hardoňová,  IV. A, I. Kľučárová, IV. A, M. Maťašová, III. A

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

H. Kocáková, II. B

Mgr. D. Kolesárová

 

Slávici z lavice

P. Gáč, V. D

Mgr.

P. Šofranko

 

 

Z. Dobranská, VIII. D

Mgr.  P. Šofranko

Rozprávka 2010

 

Barbora Hudáková, V. A

 

Mgr.

V. Kobielská

Kristína Medvecová, V. B

 

Mgr.

V. Kobielská

Lenka Čakurdová,

IV. A

PaedDr. J. Kolesárová

Tvorivé choreografie – ľudové súbory

Zlaté pásmo - tanečno-spevácka zložka DFS Cifroško – žiaci 1.-4. roč.

PaedDr. J. Kolesárová

 

 

 

 

Čarovná farbička

 

 

M. Gavalová,

I. A

Mgr.

V. Andrejčáková

 

 

Hlinená krása

 

 

A.             Molčanová, IV. B

Mgr. D. Hrehová

 

 

Detský výtvarný Vranov 2011

 

 

E. Mičejová,

IV. A

PaedDr.

 J. Kolesárová

 

 

M. Perejdová,

 IX. B

Mgr.

F. Minarčik

 

Cezpoľný beh

Družstvo dievčat:

Veronika Maťašová  IX. B

 Kristína Vaňová  VIII. C 

Petra Demčáková  IX. C 

Mgr.  P. Kocák

p. V. Ťasková

 

 

 

 

Basketbal

 

 

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

Družstvo dievčat

p. V. Ťasková

Mladý záchranár CO

 

 

 

 

Družstvo žiakov II. stupňa

Durová M., IX. A

Geci Borov M., IX. A

Balberčák V., IX. B

Pirogová V., IX. B

Mgr. I. Imrichová

Malý futbal – mladší žiaci

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

Družstvo dievčat

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

Družstvo chlapcov

Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Atletika –štafeta 4x60m

Družstvo dievčat

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

Družstvo chlapcov

Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Atletika-300 m beh

V. Maťašová,

 IX. B

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

Atletika-skok do diaľky

S. Kmec, VIII. B

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

K. Šinaj, IX. C

p. Š. Cibere,

Mgr. F. Minarčik

D. Tatárová,

VIII. A

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

Atletika-skok do výšky

V. Maťašová,

 IX. B

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

A.Sokolovská, VIII. B

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

Atletika-vrh guľou

 

 

 

 

K. Vaňová,

 VIII. C

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

 

 

 

Atletika - beh na 60 m

 

D. Tatárová,

VIII. A

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

K. Čorbová, VIII. C

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

T. Hreha, IX. C

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

Atletika – beh na 300 m

 

 

 

 

K. Vaňová,

 VIII. C

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

Atletika – beh na 800 m

 

 

 

B.  Babiaková,

VIII. C

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

Atletika – beh na 1000 m

 

 

 

 

Š. Florko, IX. C

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Atletika- hod kriketovou loptičkou

M. Semačová

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

 Krajské súťaže

 

Názov súťaže

     1. miesto  

Pripravoval

      2. miesto

Pripravoval

    3. miesto

Pripravoval    

4. miesto/

pripravoval

Olympiáda AJ

 

 

 

M. Kurovský,

VIII. C

 

Mgr.                             H. Demčáková

 

 

 

Súťaž v ľudovom tanci - sólisti

kategória A2 –

S. Metyľová –

D. Švárny

Mgr. P. Kocák

kategŕia G

A. Tomášová -

P. Kotuľák

Mgr. P. Kocák

 

 

 

Tvorivé choreografie – ľudové súbory

Zlaté pásmo - tanečno-spevácka zložka DFS Cifroško – žiaci 1.-4. roč.

PaedDr. J. Kolesárová

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

Z. Gdovcová,  V. C, M. Polák, V. A,

M. Súcka,  IX. B

Mgr.

A. Mydlová

 

 

M.  Súcka, IX. B, E. Zorvanová, V. A

N. Bučko, VII. B

Mgr.

M. Turčaniková

 

Slávice z lavice

P. Gáč, V. D

Mgr. P. Šofranko

 

 

 

 

 

Atletika

 

 

Družstvo dievčat

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

Atletika-skok do výšky

 

 

V. Maťašová,

 IX. B

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

Atletika- hod kriketovou loptičkou

 

 

M. Semačová

p. V. Ťasková, Mgr. P. Kocák

 

 

 

Midimax - volejbal

 

 

 

 

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

 

 

Celoslovenské súťaže

 

Názov súťaže

   1. miesto

Pripravoval

       2. miesto

Pripravoval

    3. miesto/

Čestné uznanie

Pripr.

6.miesto/pripr.

Prečo mám rád slovenčinu

 

 

 

 

J. Lacko, III. C

Mgr.

M. Lozanová

 

Šaffova ostroha

kategória A2 –

S. Metyľová –

D. Švárny

 

 

Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

 

kategŕia G

A. Tomášová -

P. Kotuľák

Midimax - volejbal

 

 

 

 

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

 

 Medzinárodné  súťaže

 

Názov súťaže

   1. miesto

Pripravoval

       2. miesto

Pripravoval

    3. miesto

Pripravoval/a

Prešporský pohár

 

 

 

 

TS Varanovia - Duo -  juniorky

A. Kostelniková, VII. A

P. Urbanová, VII. C

p. M. Holpová