okt
01

SLÁVIK SLOVENSKA 2021

slavik miniVo štvrtok 30. septembra sa uskutočnilo školské kolo jubilejného 30. ročníka súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA. Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa naša škola opäť rozozvučala krásnymi detskými „slávičími“ hlasmi. V troch kategóriách súťažilo spolu 23 detí, ktoré ukázali nielen svoj talent, lásku k hudbe a spevu, ale aj odvahu postaviť sa pred porotu a spolužiakov a podať čo najlepší výkon. Tu sú naši víťazi:

 

I. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto: Hana Vancáková, II. D
2. miesto: Miroslava Bencová, III. A
3. miesto: Iveta Tabaková II. A a Tamara Hermanovská, II. C
Čestné uznanie: Alžbeta Anderková, III. D a Nina Bakajsová, III. A

II. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto: Jakub Ballek, VI. C
2. miesto: Noemi Mitriková, VI. A
3. miesto: Katarína Venglovičová, IV. A a Beáta Dudová, V. C
Čestné uznanie: Sabína Fuňáková, V. A

III. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto: Erika Barlová, IX. B
2. miesto: Zuzana Mičejová, IX. B a Natália Kvočková, VIII. C
3. miesto: Soňa Hermanovská, VII. A
Čestné uznanie: Tamara Kolesárová, VII. A

 • IMG_20210930_134109
 • IMG_20210930_134127
 • IMG_20210930_134155
 • IMG_20210930_134208
 • IMG_20210930_134220
 • IMG_20210930_134240
 • IMG_20210930_134248
 • IMG_20210930_134256
 • IMG_20210930_134303
 • IMG_20210930_134311
 • IMG_20210930_135835
 • IMG_20210930_140001
 • IMG_20210930_145342
 • IMG_20210930_145352
 • IMG_20210930_145401
 • IMG_20210930_145415
 • IMG_20210930_145432
 • IMG_20210930_145445
 • IMG_20210930_145503
 • IMG_20210930_145535
 • IMG_20210930_145550
 • IMG_20210930_145611
 • IMG_20210930_145630_1
 • IMG_20210930_145641
 • IMG_20210930_145654
 • IMG_20210930_151553
 • IMG_20210930_151636
 • IMG_20210930_151943

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI