okt
07

Biela pastelka - finále

bp mini„Tatino vraví, že som jeho slniečko. Ale ja som slniečko nikdy nevidela. Iba cítim, ako ma hreje. Ani svoje hračky nevidím. Kým ich nedržím v rukách, sú také nijaké, akoby priesvitné. Ale potom, keď sa ich dotknem prstami, ožijú. To ale nie je zázrak. Viete, ja som slepá. Svet vidím rukami a ušami, a trochu dokonca aj nosom a jazykom. Vidím-cítim hrejúce slniečko a kvitnúce kvietky, padajúce lístie a mokré dažďové kvapky...“         (úryvok z knihy Mimi a Líza)
Takto nejako dokážu ľudia so zrakovým postihnutím vnímať svet okolo nás. Pomoci a podpore týchto ľudí sa venuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pod ich krídlami sa každoročne organizuje verejná dobrovoľná zbierka – Biela pastelka. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Aj naša škola sa s radosťou zapojila do tejto zbierky a počas hlavného zbierkového dňa – 24. septembra 2021 sme vyzbierali 304,08 €.
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života. Ďakujeme!

  • 20210924_075751
  • 20210924_085010
  • 20210924_085100
  • 20210924_094709(0)
  • 20210924_094729
  • 20210924_094746
  • 20211006_151037

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI