apr
20

Biologická olympiáda kategória D

bio mini20.4.2021 sa konalo online okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Táto kategória je určená pre žiakov 6. – 7. ročníka základných škôl. Súťaž spočíva v riešení praktických úloh z biológie a teoretického testu. Našu školu reprezentovala Katarína Kačerová (VII.C), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Úspešnou riešiteľkou bola aj Zuzana Oslovičová (VI.A), ktorá obsadila 4. miesto. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Žiačky pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková