feb
02

KALENDÁRIUM PRE DEVIATAKOV

kalendar miniMilí deviataci, pripravili sme pre Vás stručný prehľad toho, čo súvisí s prijímacími skúškami na stredné školy a na čo netreba zabudnúť:

a)  do 26.2.2021 – sledujte zverejnenie podmienok prijatia na štúdium vo vybranej SŠ.
b)  do 8.4.2021 - musí byť doručená prihláška na vzdelávanie v SŠ zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ.
c)  do 16.4.2021 – prebehne odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na strednú školu.

Pozrite si, kedy budú prebiehať prijímacie skúšky na vzdelávanie v SŠ

3.5. až 4.5.2021

1.termín prijímacích skúšok na SŠ

10.5. až 11.5.2021

2.termín prijímacích skúšok na SŠ

talentovky

5.5. až 7.5.2021

1.termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v SŠ                    

12.5. až 14.5.2021

2.termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v SŠ

do 20.5.2021

rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle SŠ alebo na výveske školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.