jún
01

PASOVANIE za čitateľa knižnice

kniha mini"Knižnica je múdry dom,
veľa knižiek býva v ňom.
Všetky svoje miesto majú,
z poličiek sa usmievajú…"

Čo sa skrýva za týmito tajomnými slovami išli hľadať naši prváčikovia, postupne po triedach, v týždni od 24.5. do 28.5.2021 do HZK vo Vranove nad Topľou. Ich radosť a nadšenie z dlhoočakávanej akcie prehĺbili aj pani knihovníčky, ktoré im pripravili nezabudnuteľný zážitok dramatizáciou rozprávky "Tri prasiatka", zaujímavými hádankami o knihách, ich autoroch či ilustrátoroch.

jún
01

Dobšinského rozprávkový svet

Tamara ŠvarnáViesť deti k hlbšiemu poznaniu slovenských ľudových rozprávok, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach bolo cieľom výtvarnej súťaže Dobšinského rozprávkový svet. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže bola Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Žiačka III.D triedy Tamara Švarná v tejto súťaži obsadila pekné 2. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková.

máj
30

Škola lesnej múdrosti

lesysr miniSpolužitie s prírodou je podstatou dlhšieho pobytu v nej. Hovorí o úcte a láske, o pokore a o prijímaní a dávaní.
Interaktívne vyučovanie pre žiakov druhého ročníka, zamerané na spoznávanie ihličnatých a listnatých stromov, lesných zvierat vyskytujúcich sa v našom regióne pripravili zamestnanci štátneho podniku Lesy SR. Deti si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti zaujímavými aktivitami. Započúvali sa do spevu vtáčikov, ktoré hľadali v korunách stromov, skladali rôzne druhy stromov, priradili k nim názvy a plody. Zisťovali názvy zašifrovaných zvierat. Dozvedeli sa ako strom vytvára letokruhy. Páčila sa im aktivita v hádzaní šípok.
Učenie vonku umožnilo žiakom vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť a tak si lepšie zapamätať.

máj
30

Koľko lásky je v Tvojom srdiečku?

klj miniLáska je veľmi bohatá a má veľa podôb. Každý z nás by mal poznať tento cit . V období od 1.5. – 31.5. máme opäť možnosť potešiť srdcia mnohých seniorov. Deti nášho ŠKD prijali výzvu a dokázali, že ich malé srdiečka sú plné lásky, o ktorú sa vedia podeliť. S láskou a úctou vlastnoručne vyrobili pekné pohľadnice a pripísali aj zopár vrúcnych slov. Žiaci III. D a IV. C k pohľadniciam pridali aj malé darčeky, ktoré isto potešia. Veríme, že naše pohľadnice urobia radosť osamelým seniorom v domovoch dôchodcov.

máj
30

Úspechy v biblickej olympiáde

biblolympPočas pandemickej situácie a dištančného vyučovania prebiehala biblická olympiáda 2021 online formou. Okresné kolo vedomostnej súťaže sa uskutočnilo 10. marca 2021. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov: Samuel Ján Sisák z IX.B, Anežka Tatárová a Michal Hatala z IX.A.
Popri veľkom úsilí zabojovať o popredné miesto, podarilo sa im obsadiť 2. miesto v okresnom kole.
Našim „olympionikom“ srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

máj
30

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2021

bod miniNaši talentovaní žiaci sa radi zapojili do tejto súťaže aj počas dištančného vyučovania. Tri najkrajšie práce výtvarníkov boli odoslané na krajské kolo do Prešova na vyhodnotenie. Odbornú porotu zaujala práca žiačky Lei Janokovej z triedy VIII.C, kde jej pridelili 2. miesto.
Víťazke Lei Janokovej srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

máj
26

Ako sa nestať obeťou dezinformácie

fakenewsPodľa štatistík priemerný človek strávi sledovaním elektronických médií až 106 dní v roku. Internet a sociálne siete vytvorili priestor na rýchle šírenie rôznych dezinformácií, hoaxov, fake news, či fám a rozmach samozvaných alternatívnych médií. Prieskumy poukazujú, že až približne pätina ľudí na Slovensku dokáže veriť v zásadných témach, akými sú očkovanie alebo otázky späté s ochorením COVID-19, konšpiračným médiám. U čitateľov pritom vzbudzujú strach a nedôveru voči mainstreamovým médiám, teda médiám hlavného prúdu. Práve na vznik a rozšírenie takzvanej hybridnej dezinformačnej vojny bol zameraný dnešný webinár pre žiakov 9. ročníka, ktorý viedol skúsený novinár Vladimír Šnídl z denníka N. Reportér, ktorý je zároveň autorom publikácie Pravda a lož na Facebooku, sa už niekoľko rokov zameriava na problematiku šírenia hoaxov, dezinformácií a venuje sa ich odhaľovaniu. Naším žiakom sme túto aktuálnu a zaujímavú tému zrealizovali v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom.