máj
11

Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín inak

hk mini„Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by to bolo možné, povedať zopár rozumných slov.“ Túto myšlienku povedal už dávno Johann Wolfgang von Goethe.
Pesničku počujeme v rádiu každý deň, krásne obrazy vidíme okolo seba – prírodu, ulice, mestá, dediny, ľudí... a za básňami sa treba vybrať na Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa aj počas dištančného vyučovania so slovom, s textom, s básňami spojili pri príprave na recitáciu. Súťaže sa nezúčastnili osobne, ale vytvorili videozáznamy svojho prednesu. Najlepšie videonahrávky recitátorov zo školského kola, ktorí postúpili do okresného kola, vyhodnocovala 5. mája 2021 odborná porota pod vedením Mgr. Ľubice Bekéniovej.
V II. kategórii obsadili za prednes poézie 3. miesto Tamara Furková (VI.C) a za prednes prózy 3. miesto Noemi Mitríková (V.A). Čestné uznanie za uchovávanie rýdzosti dialektu si odniesla Alexandra Mižovová (VI.C).
V I. kategórii získal za prednes prózy čestné uznanie Daniel Berta (IV.A).
Inšpirujme sa aj my v dnešnej dobe Goetheho myšlienkou a vypočujme si každý deň peknú pieseň, potešme oči krásou prírody a pohlaďme dušu pekným slovom.