mar
31

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

hero miniDigitálne technológie sú súčasťou nášho každodenného života. Už si ani nevieme predstaviť deň bez toho, aby sme nezobrali mobil do ruky alebo sa nepozreli na internet. Trávime veľa času na sociálnych sieťach, četovaním s kamarátmi, pozeraním filmov, či počúvaním hudby. Nakoľko sme ale na internete v bezpečí?
Práve na túto tému bol zameraný webinár, ktorého sa 31.3.2021 zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lektorom tohto webinára bol Ing. Viktor Šoltés, PhD. zo Žilinskej univerzity. Hneď na začiatku prednášky predstavil žiakom niekoľko cudzích výrazov, ako sú: cyberbullying, cyberstalking, catfishing, flaming, hoax, malware a mnoho iných. Zvýšenú pozornosť venoval výrazu grooming, čo predstavuje praktiku, pri ktorej dospelá osoba kontaktuje dieťa online, zväčša s použitím falošného profilu. Na tento podvod má tzv. groomer viacero dôvodov. Môže dieťa zneužiť a speňažiť jeho fotografiu, ktorá bola určená na jeho osobné sexuálne potešenie alebo ho môže vydierať. Uvedomme si, že je to trestný čin.

mar
31

22. marec - Svetový deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Pre každého voda znamená iné, no nevyhnutná je pre všetkých. Témou tohtoročného svetového dňa vody, ktorý si na celom svete pripomíname 22. marca, je: Čo pre teba znamená voda?
Niektoré aktivity ku Dňu vody prebiehali už v minulom týždni, keď žiaci tvorili výtvarné práce na tému Vodný svet. V prezentáciách sa dozvedeli o skupenstvách vody, jej význame, výskyte, využití i ochrane.
Ani online vyučovanie neodradilo žiakov a deň vody si pripomenuli v „modrom“ rôznorodými aktivitami. Téma vody sa prelínala všetkými online vyučovacími hodinami.

mar
19

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 7. do 9. apríla 2021
v čase od 14.00 h do 17.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

*Zápis sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ - príchod cez školský dvor.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka:

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

 

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápise
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

Elektornicka_prihlaska_1_rocnik Zápis - rezervácia termínu

 *prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

mar
18

Prvenstvo v súťaži ELEKTROmatik

spse miniDňa 18. 3. 2021 sa tím pod názvom „ZSDVOJKAvt“ zúčastnil posledného školského kola matematickej súťaže ELETROmatik organizovanej prestížnou strednou školou SPŠE v Prešove. Náš tím tvorili Igor Višňovský a Jakub Mehaj z IX. C, Jakub Adam zo VII.A a Richard Vasilko zo VII.B. Do súťaže sa zapojilo 22 tímov zo 14 základných škôl. Do posledného kola postúpilo len 6 najlepších tímov. Prvé dve kolá absolvovali súťažiaci domácim riešením úloh. Školské online kolo sa realizovalo prostredníctvom aplikácie CISCO WEBEX MEETINGS, ktorú aktuálne používajú žiaci na tejto strednej škole počas dištančného vzdelávania. Naši chlapci ukázali, že vedia spolupracovať v tíme, riešiť spolu nielen zaujímavé, ale aj náročné matematické úlohy a spoločne sa dohodnúť na správnych odpovediach, s ktorými si hravo poradili. Zvládli to jednoducho na výbornú, a tak si spoločne vybojovali 1. miesto. Ukázali, že majú výborné vedomosti z matematiky, súťažného ducha a vedia zvoliť správnu taktiku v snahe získať čo najviac bodov v celkovom poradí.
V mene našej školy im preto srdečne gratulujeme.
Diplomy a ceny, ktoré pre účastníkov súťaže venovala SPŠE a Nadácia SPŠE, sú už pripravené a budú doručené do našej školy.
Súťažiacich pripravoval a motivoval Mgr. Matúš Boroš.

mar
17

Prehliadka prednesov regionálnych povestí

salmat logo miniVo štvrtok 28. januára 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila online Prehliadka prednesov regionálnych povestí. Podujatie sa konalo dištančnou formou, deti do knižnice zaslali nahrávky svojich prednesov, ktoré si následne pozrela a ohodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Anastázia Sabolová a Mgr. Katarína Ondovčáková. Do podujatia sa zapojilo 7 základných škôl: ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ Sedliská, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Bystré, ZŠ Žalobín s 23 nahrávkami. Našu školu reprezentovali a získali strieborné pásmo žiaci I. stupňa Ján Štefanko a Tomáš Puškár a žiačka II. stupňa Tamara Kolesárová. Porota zhodnotila, že všetci recitátori boli nesmierne nadaní a dôkladne pripravení. Taktiež veľmi ocenila kvalitný výber povestí a bola príjemne prekvapená, že o súťaž prejavilo záujem aj veľa chlapcov. Našich žiakov pripravovali Mgr. Danka Kolesárová, Mgr. Viera Kobielská a Mgr. Jana Štréblová. Blahoželáme!

mar
17

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniV utorok 8. decembra 2020 sa 54 šikovných druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Spolu so súťažiacimi z celého Slovenska riešili zaujímavé úlohy z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu teší 11 žiakov.

mar
17

Prvenstvo našej školy v krajskom kole Olympiády ruského jazyka

russia miniKrajské kolo Olympiády ruského jazyka sa uskutočnilo 12. marca 2021 online formou. Okres Vranov nad Topľou zastupovala naša deviatačka Slávka Palenčíková.
Jej vedomosti a schopnosti komunikovať v ruskom jazyku boli preverené najprv písomne, a potom aj ústne. V písomnej časti olympiády prešla gramatickým testom, posluchom a čítaním s porozumením a testom z kulturológie. Ústna časť olympiády sa konala cez aplikáciu Zoom. Súťažiaci komunikovali s porotou na vybranú tému a rozprávali príbeh podľa obrázka.
Slávka Palenčíková preukázala najlepšie vedomosti a schopnosti. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová.