nov
27

Celoslovenské kolo súťaže Jesenný WocaBee šampionát

wocabee miniPočas súťažného týždňa 24.-27.11.2020 sa skupina žiakov 7.B zúčastnila celoslovesného kola v učení sa slovíčok, súťaže Jesenný WocaBee šampionát. Nahrala v priemere na žiaka denne 6210 WocaPoints (bodov) a tým získala 4.miesto v celoslovenskom kole. Medzi top 50 žiakmi Slovenska sú aj naši žiaci: Boris Lešňanský, ktorý sa umienstnil na krásnom 12. mieste, Adrián Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 13. mieste a Matej Lešňanský, ktorý sa umiestnil na 14. mieste. Všetci nahrali viac ako 53000 bodov počas súťažného týždňa.
Celej skupine ďakujeme za krásnu a usilovnú reprezentáciu školy počas súťaže, za spoluprácu a spolupatričnosť, ktorou si vybojovali postup až do celoslovenského kola.

nov
27

I-Bobor 2020

ibobor miniNovember už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu s 55 064 súťažiacimi z 804 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Tento rok sme kvôli pandemickej situácii súťažili online dištančne z domu. Súťažili sme v 4 kategóriách. Z 300 zúčastnených súťažiacich našej školy bolo až 115 úspešných, a to 31 z 1. stupňa a 84 z 2. stupňa. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
27

Chutné maľovanie

mih sutaz miniCentrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva Slovenskej republiky aj v tomto školskom roku pripravilo pre žiakov základných škôl a ich učiteľov možnosť zapojiť sa do súťažno-vzdelávacích aktivít pod názvom Hovorme o jedle. V rámci VIII. ročníka sa nezabudlo ani na mladých umelcov, ktorí vizuálne stvárňovali svoje predstavy na jednu z piatich tém týkajúcich sa problematiky potravín vo výtvarnej aktivite Chutné maľovanie. Práca nášho žiaka Matúša Mihališina zo VII. C (pod vedením p. uč. Mgr. M. Borošovej) zaujala porotu najviac a v téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek sa stal v II. kategórii celoslovenským víťazom. Srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa tvorivej chuti do maľovania.

nov
26

Anglická olympiáda

anj olymp logo miniNapriek platným protipandemickým opatreniam a súčasnému dištančnému vzdelávaniu sa na našej škole v dňoch 25. a 26.11.2020 konalo školské kolo olympiády anglického jazyka. Prebiehalo netradične online formou s využitím aplikácie Teams. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú, teoretickú časť, ako aj praktickú, ústnu časť. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (žiaci 5.-7.ročníka) a 1B (žiaci 8.-9.ročníka). V kategórii 1A súťažilo 5 žiakov a v kategórii 1B 2 žiačky. Víťazkou 1.kategórie sa stala žiačka 7.B Stela Saladiaková, ktorú pripravovala Mgr. Paula Kováčová. V kategórii 1B zvíťazila žiačka 9.A Anna Rozkošová pod vedením Mgr. Zuzany Mičejovej. Školské kolo olympiády pomohli zrealizovať Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičejová.
Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme, aby nás úspešne reprezentovali na obvodovom kole.

nov
23

POSTAVÍM SI HRAD

psh miniŽe sa dá spojiť matematika s vlastivedou sa presvedčili žiaci 3. ročníka dňa 23.11.2020 na matematicko-vlastivednej súťaži. Mala názov „Postavím si hrad.“
Súťažiaci v štyroch kolách predviedli svoje vedomosti, zručnosti, postreh. V prvom kole museli dokázať aké slovenské hrady poznajú a koľko ich poznajú. V druhom kole mali spoznať názov hradu podľa nápovedy. V treťom kole predviedli zručnosti v stavaní hradov z kociek podľa plánu. Štvrté kolo bolo o postrehu a pre zábavu. Pozorovali jednoduchý obrázok hradu, ktorý potom mali so zaviazanými očami čo najpresnejšie nakresliť.
Kde sa súťažilo? V tretiackych triedach. Víťazmi boli všetci, ktorí s odvahou súťažili.

nov
24

Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Sídlisko II 1336

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR

p r e c h á d z a

od 25. 11. 2020 do 4. 12. 2020 na 1. stupni ZŠ na dištančné vzdelávanie
z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy.

Podľa usmernenia RÚVZ prijímame tieto opatrenia:
• Vyučovanie na 1. a 2. stupni bude prebiehať dištančnou formou.
• Vstup do budovy školy pre pedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov a iných osôb je prísne zakázaný!
• Stravovanie v školskej jedálni sa nebude poskytovať. Všetci žiaci školy a zamestnanci sú z obedov odhlásení.
• V termíne od 30. 11. do 4. 12. 2020 dôsledná dezinfekcia školy.

Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a bezodkladne informovali triedneho učiteľa.

Žiakov a zamestnancov ZŠ Sídlisko II žiadam, aby sa v období od 25.11.2020 do 4.12.2020 zdržiavali v domácej izolácii. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy je plánovaný na pondelok 7. 12. 2020. Bližšie informácie budú zverejnené na webstránke školy a zaslané cez aplikáciu EduPage.

Ďakujem za porozumenie.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336
Vranov nad Topľou

nov
23

Zo starého nové

zsn miniAby naša zeleno-modrá planéta ostala v čo najlepšom stave, môžeme jej v tom aktívne pomôcť. V duchu hesla mysli globálne - konaj lokálne, sa najskôr pozrime do svojej vlastnej domácnosti. A kam by mal náš pohľad smerovať? Do smetného koša! Tomu v súčasnosti vládne recyklácia a upcyklácia. Kreatívne eko nápady šikovných ľudí sa nesú v duchu premeny odpadu na niečo užitočné. Aj deti ŠKD dali odpadu druhú šancu. Svojimi šikovnými ručičkami premenili papierové rolky, plastové i sklenené fľaše, staré CD, plechovky aj zvyšky textilu na nové dekoratívne i úžitkové predmety.