okt
30

Celoplošné testovanie - informácia pre žiakov a rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pred nami je víkend spojený s celoplošným testovaním obyvateľstva na COVID-19. Vzhľadom k náročnej organizácii a následného ďalšieho nastavenia fungovania ZŠ od 3.11.2020 Vám v prílohe zasielame dôležité informácie, s ktorými sa prosím dôkladne oboznámte.

Keďže ani my v momentálnej situácii nevieme predpokladať, ako dopadne víkendové testovanie vo vzťahu k žiakom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom školy, ďalšie bližšie informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu od utorka 3.11.2020 zverejníme na webstránke školy a zašleme prostredníctvom triednych učiteľov a aplikácie EduPage v pondelok 2.11.2020.

NA STIANHNUTIE:

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť a bezproblémovú spoluprácu. Držme si navzájom palce, nech všetko dobre dopadne.

 

okt
26

Dôležitý oznam - prerušenie prezenčnej výučby na 1. stupni

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II 1336 na základe nariadenia a pokynov RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou a so súhlasom zriaďovateľa

PRERUŠUJE prezenčný výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni a prechádza na dištančné vzdelávanie

od 27. októbra 2020 (utorok)
do 2. novembra 2020 (pondelok).

Predpokladaný nástup do školy pre žiakov 1. stupňa je predbežne stanovený na 3. novembra 2020 (utorok).
Bližšie informácie a prípadne zmeny budú zverejnené na webstránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

Poznámka: Žiaci 2. stupňa i naďalej pokračujú v dištančnej forme do 27. novembra 2020.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

okt
26

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?
Tak čítaj knihy odmalička.“

Každoročne štvrtý októbrový pondelok si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.
Kniha nám ponúka omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť. Pri čítaní knihy sa mnohokrát dozvieme niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. Rôznymi zábavnými formami práce s knihou podporili dobrý a trvalý vzťah ku knihe a školskej knižnici aj žiaci I. stupňa ZŠ.

okt
24

USMERNENIA a POKYNY od 26.10.2020 do 27.11.2020

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva, pokynov Ústredného krízového štábu a rozhodnutím ministra škosltva vydané 23.10.2020, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 26.10.2020 do 27.11.2020 nasledovne:

 • 1. stupeň i naďalej pokračuje v klasickej prezenčnej forme výučby podľa rozvrhu
 • 2. stupeň prechádza na dištančnú formu - viac informácii nájdete na odkaze → Dištančné vzdelávanie

PREZENČNÁ FORMA - 1. stupeň

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 4. ročníka
    príchod - VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
   → odchod VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h.  Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 27.11. nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť do 27.11. nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020 a zároveň piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

okt
16

USMERNENIA a POKYNY od 19.10.2020 do 28.10.2020

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva a pokynov Ústredného krízového štábu, vydané 11.10.2020, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 19.10.2020 do 28.10.2020 nasledovne:

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 6.30 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 6.30 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi zostáva:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h. Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 31.10. nevyužívajú.
 • CVČ a krúžková činnosť do 28.10. nie je povolená.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre žiaka 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!
   

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

okt
23

Šarkaniáda opačne

sarkan miniKeď na jeseň začne fúkať silný vietor a na oblohe objaví sa drak, v piatok 23.10.2020, to však bolo všetko naopak. Šarkany nelietali, deti nebehali a ani obloha nad naším školským dvorom nehýrila farbami. Všetky šarkany totiž ostali na zemi. Deti ŠKD popustili uzdu svojej predstavivosti, fantázii, kreativite a pestrými farbami rozveselili školský dvor. Farebnými kriedami nakreslili a následne vyfarbili tradičných i tak trochu netradičných šarkanov. Po celý čas vládla medzi deťmi dobrá nálada a tie boli za svoju snahu odmenené veselými šarkaníkmi s cukríkovým chvostom.

okt
15

Týždeň zdravej výživy

tzv miniOd roku 1981 sa vo viac ako 150 krajinách sveta slávi 16. október ako Svetový deň výživy. Jeho cieľom je poukázať na to,že až 820 miliónov ľudí trpí hladom a naopak, vyše 670 miliónov dospelých a 120 miliónov detí trápi obezita.
Do Svetového dňa výživy sa pravidelne zapája aj naša škola aktivitami v rámci Týždňa zdravej výživy. Tento týždeň bol zameraný najmä na prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19. Už tradične si žiaci pripravili výstavu plodov jesene našich sadov a záhrad. Na hodinách biológie prebiehali besedy o zdravej výžive. Po minulé roky k nám na diskusie prichádzali odborníci, no tento rok sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizovali besedy vo vlastnej réžií. Zamerali sme sa najmä na to, ako sa v tomto období chrániť pred vírusmi, ako posilňovať imunitu, ako správne nosiť rúška a ako postupovať pri prvých prejavoch nákazy.