2009/2010  2010/2011

Úspechy školy v školskom roku 2011 –2012 

Obvodové súťaže 

Názov súťaže        

1. miesto

Pripravoval

2. miesto

Pripravoval

3. miesto/čestné uznanie, ocenené práce

Pripravoval

Štúrov Zvolen

 

 

N. Kyselová, IX. D

Mgr. M. Michálková

B. Muchaničová,

V. B

Mgr. M. Michálková

Šaliansky Maťko 2012

 

 

S.  Fiedorová, III. A

Mgr. H. Bendiková

K. Vysoká, VI. A

Mgr. D. Babiaková

M. Maťašová, IV. A

Mgr. H. Borošová

Talenty 2012

H.  Kocáková, III. B, DFS Cifroško

Mgr. D.Kolesárová

 

 

M. Maťašová, IV. A

Mgr. D. Kolesárová

P. Gáč,  VI. D

Mgr. P. Šofranko

dievčenská spevácka skupina,

DFS Cifroško

PaedDr.

J. Kolesárová

Európa v škole

 

 

M. Kaňuch, IV. A

Mgr. H. Borošová

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

 

M. Maťašová, IV. A

Mgr. H. Borošová

Pytagoriáda

 

 

A.    Oravcová, III. D

Mgr. D. Kolesárová

K. Škovierová, III. C

Mgr. M. Lukčiková

 

 

D. Krišta, V. A

Mgr. H. Kajlová

T. Škoviera, IV. D

Mgr. I. Imrichová

Š. Sipský, V. C

Mgr. T. Džuppová

Olympiáda nemeckého jazyka

 

V. Bartko, IX. A

Mgr. Ľ. Caklová

K. Vysoká, VI. A

Mgr. Ľ. Caklová

 

 

Olympiáda anglického jazyka

M. Kurovský, IX. C

Mgr.

H. Demčáková

J. Hudacký, VII. C

Mgr.

V. Drobňáková

 

 

Olympiáda matematická

 

 

 

 

 

T. Sabo, IX. C

Mgr. A. Koman

Olympiáda biologická

K. Košalková, VII. C

Mgr.

 E. Krúdyová

 

 

 

 

 

Olympiáda geografická

 

 

 

D. Krišta, V. A

Mgr. D. Babiaková

 

 

Olympiáda technická

Kategória B

Š. Senderák, VII. C

PaedDr.

M. Hermanovský

 

 

Kategória B

P. Kožeják, VII. C

PaedDr.

M. Hermanovský

 

Kategória A

T. Sabo, IX. C

J. Macko, VIII. D

Olympiáda fyzikálna

 

 

 

 

F. Majirský, VIII. A

PaedDr.

M. Hermanovský

 

Olympiáda chemická

 

 

 

 

T. Sabo, IX. C

Mgr. M. Vojtková

Biblická olympiáda

 

A kategória

E. Rozkošová, II. C,

K. Čandiková, II. B,

A. Maťašová, I. A

Mgr.

M. Turčaniková

B kategória

T. Gavaľová, IV. B,

V. Babinčáková, IV. B,

M. Zajac, IV. A

 

Mgr.

M. Turčaniková

I.  kategória

N. Bučko, VIII. B,

E. Zorvanová, VI. A,

M. Ilečková, VI. A

 

Mgr.

M. Turčaniková

Vesmír očami detí

M. Zajac, IV. A

Mgr.

H. Borošová

 

 

 

 

V. Babinčáková, IV. B

Mgr.

M. Čuchranová

 

 

 

 

V. Miltáková, IV. D

 

Mgr. I. Imrichová

 

 

 

 

Slávik Slovenska

 

 

 

H. Kocáková, III. B

Mgr. D. Kolesárová

M. Marcinčinovej, VII. B

Mgr. P. Šorfranko

P. Gáč, VII. D

Mgr. P. Šorfranko

 

Slávici z lavice

P. Gáč, VI. D

Mgr. P. Šofranko

 

 

M. Maťašová, IV. A

Mgr. D. Kolesárová

K. Vaňová

Rozprávka 2011

 

A.    Krankotová,

II. C

Mgr. M. Lukčiková

S. Kačureková,

IX. B

Mgr. D. Gálová

L. Čakurdová, V.A

PaedDr.

 J. Kolesárová

V.  Čarabová, IV.A

Mgr. H. Borošová

Ocenenie za pekný ilustrátorský prístup k téme:

D. Kacvinský,

K.  Bačová, IV.A

Mgr. H. Borošová

A.  Pajdiaková, IV.C

Mgr. M. Lozanová

Tvorivé choreografie – ľudové súbory

 

 

 

 

 

 

Čarovná farbička

M.  Zajac, IV. A

Mgr. H. Borošová

S, Senderák, I. A

PaedDr.

J. Kolesárová

S. Krištan, V. A

Mgr. M. Vojtková

Hlinená krása

 

 

 

 

V. Arendášová, IV.A

Mgr. H. Borošová

R. Doliničová, VII.B

Mgr. M. uTrcovská

Detský výtvarný Vranov 2012

 

 

 

 

 

 

Zempľin špiva 2011

cena Prešovského samosprávneho kraja:

H. Kocáková,

III. B

Mgr.

D. Kolesárová

 

 

 

 

Cezpoľný beh

 

 

 

 

Družstvo dievčat:

B.Babiaková, IX.C

 D.Tatárová, IX.A

 A. Sokolovská, IX.B

Mgr. P. Kocák

Basketbal

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Družstvo dievčat

Mgr. P. Kocák, 

Volejbal

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

 

 

Družstvo dievčat

Mgr. P. Kocák, 

Vybíjaná

 

 

Družstvo dievčat

Mgr. M. Krišandová

 

 

Malý futbal – starší žiaci

 

 

 

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere

 

 

Atletika

Družstvo dievčat

Mgr.

M. Krišandová,

Mgr. P. Kocák

Družstvo chlapcov

Mgr. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Atletika –štafeta 4x60m

Družstvo dievčat

Mgr. P. Kocák

Družstvo chlapcov

Mgr. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

Atletika-300 m beh

 

 

 

 

Marek Dobranský, IX.C

Mgr. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

Atletika-skok do diaľky

Daniela Tatárová, IX.A

Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

Samuel Kmec, IX.B

Mgr. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

Atletika-skok do výšky

 

 

 

 

Barbora Miltáková, VII.C

Mgr. P. Kocák

Marek Dobranský, IX.C

Mgr. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

Atletika-vrh guľou

 

 

Kristína Vaňová, IX. C

Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

 

 

 

Atletika - beh na 60 m

 

 

 

 

 

Daniela Tatárová, IX.A

Mgr. P. Kocák

 

 

 

Atletika – beh na 300 m

 

 

 

 

 

 

Atletika – beh na 800 m

 

 

 

 

 

Bianka Babiaková, IX.C

Mgr. P. Kocák

Atletika – beh na 1000 m

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika- hod kriketovou loptičkou

 

 

 

 

Kristína Vaňová, IX. C

Mgr. P. Kocák

 Krajské súťaže  

Názov súťaže

     1. miesto  

Pripravoval

      2. miesto

Pripravoval

    3. miesto

Pripravoval    

4. miesto/

pripravoval

Olympiáda ANJ

 

M. Kurovský, IX. C

Mgr.

H. Demčáková

 

 

 

 

 

Olympiáda technická

 

 

 

 

Kategória B

Š. Senderák, VII. C

PaedDr.

M. Hermanovský

 

 

 

 

TS Varanovia – najstaršia skupina

p. M. Holpová

 

 

 

Súťaž – detský hudobný folklór

Zlaté pásmo – DFS Cifroško, spevácka skupina

PaedDr. J. Kolesárová

Strieborné pásmo

H. Kocáková, DFS Cifroško

Mgr. D. Kolesárová

 

 

 

Basketbal

 

 

Družstvo chlapcov

p. Š. Cibere, Mgr. F. Minarčik

 

 

 

Biblická olympiáda

 

 

 

 

D. Krišta, V. A

Mgr. P. Soták

 

Slávici z lavice

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

 

 

 

 

 

 

 

Atletika-skok do výšky

 

 

 

 

 

 

 

Atletika- hod kriketovou loptičkou

 

 

 

 

 

 

 

Midimax - volejbal

Družstvo dievčat

Mgr.

F. Minarčik

 

 

 

 

 

 Celoslovenské súťaže 

Názov súťaže

   1. miesto

Pripravoval

       2. miesto

Pripravoval

    3. miesto/

Čestné uznanie

Pripr.

6.miesto/pripr.

Prečo mám rád slovenčinu

 

 

 

 

I.     kategória

M. Maťašová, IV. A

Mgr.

H. Borošová

 

 

II.                 kategória

D. Štofanová, VII. B

Mgr.

D. Gálová

 

Šaffova ostroha

D. Švarný, DFS Cifroško

Mgr. P. Kocák

 

 

 

 

 

Midimax - volejbal

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné  súťaže 

Názov súťaže

   1. miesto

Pripravovala

       2. miesto

Pripravoval

    3. miesto

Pripravoval/a

Kolstolničákov ornament

O. Demčáková, IV. A

Mgr.

 H. Borošová

V.Arendášová, IV. A

Mgr.

 H. Borošová

M. Maťašová, IV. A

Mgr.

 H. Borošová

B.Drobňáková, VIII. C

Mgr.

 M. Turcovská

 

Sabinovská palička

 

 

 

 

TS Varanovia- najstaršia skupina

p. M. Holpová