okt
08

Detská policajná akadémia

dpa miniDňa 8.10.2019 sa žiaci 5.A a 6.C v spolupráci s pracovníčkou PZ vo Vranove nad Topľou JUDr. Katreničovou zapojili do realizácie nového celoslovenského preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Vďaka projektu, ktorý bude prebiehať počas celého školského roka získajú žiaci školy rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje téma s názvom Zoznámte sa s našou políciou.

okt
04

Sme prví :)

bnp miniV dňoch 2. 10. – 4. 10. 2019 sa v Bystřici nad Pernštejnem konal už 20. ročník Medzinárodného atletického stretnutia mládeže 2019. Naše mesto reprezentovalo družstvo základných škôl, ktorého súčasťou bolo aj 8 žiakov a žiačok našej školy. V silnej konkurencii deviatich základných škôl z Česka, Poľska a Slovenska sa nám podarilo vybojovať krásne 1. miesto a odniesť si tak putovný pohár starostu mesta Bystřice nad Pernštejnem. Naši mladí atléti prejavili obrovskú bojovnosť a sebazaprenie, keď sa museli popasovať nielen so silnými súpermi, ale aj veľmi chladným počasím. Srdečne blahoželáme!

okt
04

Exkurzia na Duklu

dukla miniDňa 4.10.2019 sa naši deviataci v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili exkurzie na Duklu. Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné kultúrne pamiatky, venované Karpatsko-duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny v oblasti Duklianskeho priesmyku a pamiatke tu padlým vojakom. Pri štátnej hranici je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža. Z rozhľadne postavenej v nadmorskej výške 550 m a vysokej 52 m mali možnosť vidieť duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane a pri pamätníkoch si tichou spomienkou uctiť pamiatku hrdinov, ktorí padli za našu slobodu. V interiéri rozhľadne je inštalovaná lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti.

okt
04

Eko-deň vo Vysokých Tatrách

tatry miniAj keď počasie sa už značne ochladilo, našich ôsmakov to neodradilo a dňa 4.10. si vychutnali krásnu jesennú prírodu plnú farieb. Zdolali trasu vedúcu náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso a popri tom sa zamýšľali nad významom ochrany lesov, nad faktormi znečisťujúcimi prostredie ale uviedli aj spôsoby, ako môžu prispieť k ochrane čistého ovzdušia.

okt
02

Beseda s pani Nelou Bižovou

bnb miniDnešnou besedou sa zavŕšili podujatia, konané v rámci Týždňa európskych jazykov. Naše pozvanie prijala pani Nela Bižová, ktorá strávila veľkú časť života v zahraničí – vo Veľkej Británii, Španielsku a sedem rokov strávila v Brazílii, kde sa jej narodil aj jej syn. O svoje skúsenosti, zážitky a dobrodružstvá sa podelila so žiakmi 8. ročníka. Pozreli sme si pozdravné videá jej príbuzného, ktorý sa síce narodil na Slovensku, no jeho rodičia sa odsťahovali do Nórska. Svoj rodný jazyk ešte nezabudol, aj keď ním rozpráva už len pri návšteve svojej rodiny cez prázdniny. Týmto videom sme chceli ukázať, že rozprávať sa dá viacerými cudzími jazykmi a že jazyk (aj rodný) sa musí používať v praxi, inak ho môžeme zabudnúť.

okt
01

ECO ENERGY TOUR

eet2 miniZapnúť svetlo, nabiť mobil, pustiť televíziu alebo zohriať jedlo sú aktivity, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ako však taká elektrina vzniká a ako je možné, že je nám k dispozícii kedykoľvek a takmer kdekoľvek? Spoločne sme na to hľadali odpovede v rámci eko-výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom, ktorý sa konal v našom meste v MsDK 1. októbra 2019.
Počas tejto vzdelávacej šou sme sa oboznámili so svetom energie. Zábavným spôsobom sme sa dozvedeli, aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až k nám domov.

sep
27

Imatrikulácia v ŠKD

imatrik1 mini"Kráľovstvo školského klubu dnes svoje brány otvára a nových členov do svojho kruhu prijíma", týmito slovami privítala strážkyňa brány ŠKD p. vych. M. Holpová našich prvákov, ktorí boli 27.9.2019 slávnostnou imatrikuláciou prijatí za nových členov ŠKD. September prešiel ako voda a naši prváci už majú kus práce za sebou a prvé prekážky zdolali s ľahkosťou. Aby sa však stali členmi ŠKD museli vykonať ešte jednu skúšku odvahy a zložiť "SĽUB KLUBÁRA", ktorým sa zaviazali k vzornému správaniu, dodržiavaniu školského poriadku, byť dobrým kamarátom a k ochote navzájom si pomáhať. Po slávnostnom pasovaní si z rúk dvoch kozliatok, ktoré deti sprevádzali aj pri zápise do školy prevzali imatrikulačné listy a sladkú odmenu. Všetkým prvákom prajeme krásne zážitky v ŠKD.

sep
27

Noc výskumníkov

nv miniTak ako po minulé roky, aj tento rok sa žiaci 8. ročníka zúčastnili festivalu vedy a techniky pod názvom Noc výskumníkov. Konal sa v piatok 27. septembra 2019 v OC Optima v Košiciach. Festival sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú hlavne deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

sep
26

Siedmaci v Červenom Kláštore

lcyprian mini26. september 2019 strávili siedmaci na severe východného Slovenska. Najprv navštívili Červený Kláštor a oboznámili sa s národnou kultúrnou pamiatkou kartuziánsko-kamaldulským kláštorom zo 14. storočia. Kláštor preslávil najmä mních Cyprián pestovaním liečivých bylín a zostavením rozsiahleho herbára. Urobili si menšiu pešiu túru okolo Dunajca s výhľadom na symbol Zamaguria – Tri koruny. Z mosta, ktorý je najdlhší závesný most z lepeného dreva v Európe, mávali turistom splavujúcim sa na drevených pltiach do Lesnice. Ich druhá zastávka bola v Hniezdom, kde si osladili život v miničokoládovni Nestville Chocolate Park.

sep
24

Týždeň európskych jazykov na našej škole

jazyky miniZ iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie si od roku 2001 každoročne 26.9. pripomíname rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov, a to Dňom európskych jazykov. Skúsme si pripomenúť niektoré zaujímavé fakty o jazykoch: 
- na svete existuje 6000 – 7000 jazykov,
- najviac ľudí na svete rozpráva čínsky, je to skoro 900 miliónov ľudí; na druhom mieste je španielčina a až na treťom mieste je angličtina,
- približne každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyk, existujú totiž jazyky, ktorými už rozpráva len niekoľko desiatok ľudí,

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI