Momentálne nemáme žiadne voľné pravovné miesto.

 

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie:
V prípade, že sa k nám rozhodnete zaslať žiadosť o zamestnanie, k zasielanej dokumentácii priložte aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná. Ďakujeme.