Bifľoško - 2. stupeň

 
 
Jún 2021 
December 2019
 biflosko 06 2021 biflosko 12 2019

 

 Jún 2019
December 2018
Jún 2018
December 2017
biflosko 06 2019 biflosko 12 2018 biflosko 06 2018 biflosko 12 2017

 

 Jún 2017
December 2016
Jún 2016
December 2015
biflosko 06 2017   biflosko zima 2016  biflosko leto 2016 biflosko2 zima2015

 

Jún 2015
December 2014
Jún 2014
December 2013
jun2015  biflosko122014 Bifľoško - jún 2014 Bifľoško - december 2013

 

Jún 2013
December 2012
Jún 2012
December 2011
 Bifľoško - jún 2013 Bifľoško - jún 2012 Bifľoško - jún 2012 Bifľoško - december 2011

 

Jún 2011
December 2010
Február 2010
2010
 Bifľoško - jún 2011 Bifľoško - december 2010 Bifľoško - február 2010 Bifľoško - 2010
Po nakliknutí na obrázok sa zobrazí príslušný dokument vo formáte PDF

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...