Rada školy

 

Zloženie rady školy pri Základnej škole, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

za zástupcov pedagogických zamestnancov
Mgr. Helena Demčáková (predsedníčka)
Mgr. Viera Andrejčáková

za zástupcov nepedagogických zamestnancov
p. Rozália Miková

za zástupcov rodičov
MUDr. Jana Molčanová
MUDr. Eva Lompartová
Mgr. Miroslava Cerulová
p. Róbert Mikčo

za zriaďovateľa
PhDr. Jozef Baran
JUDr. Štefánia Križovenská
p. Rastislav Košalko
Ing. Ján Lapčák