jún
19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 22. 6. 2020

Návrat do školyVážení rodičia, milí žiaci!

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám a po dohode so zriaďovateľom, Mestom Vranov nad Topľou, oznamujeme, že ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou obnoví prezenčnú formu vyučovania a prevádzku školy pre 1.-9. ročník od 22.6.2020.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy (alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni) prosím nezabudnite priniesť vypísané a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

jún
18

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

ppr miniDňa 18. 6. 2020 prežili naše prváčence príjemné chvíle v Hornozemplínskej knižnici. Spolu s princeznou z Ľubovnianskeho hradu boli pasovaní za nových čitateľov knižnice. Dozvedeli sa, akú cestu musí prekonať kniha, kým si ju môžeme kúpiť alebo vypožičať. Spoločne zložili slávnostný sľub čitateľov, v ktorom sľúbili, že sa budú o knihy vzorne starať. Stali sa majiteľmi čitateľského preukazu a tento deň im bude pripomínať zápisník, magnetka i záložka do knihy. Ostáva už len veriť, že si naši noví čitatelia obľúbia knihy a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

máj
07

Chemická olympiáda

chemolymp miniAj napriek Koronavírusu sa dňa 7.5.2020 uskutočnil 56. ročník chemickej olympiády. Súťažiaci teraz neriešili teoretické a praktické úlohy v chemickej učebni, ale v pohodlí domova pomocou počítača. Úlohy preto neboli zamerané len na doplnenie teoretických poznatkov z chémie, ale skôr na využitie logického myslenia pri riešení úloh. Súťaže sa zúčastnilo 10 najlepších žiakov vranovského okresu.
Našu školu reprezentovali žiačky: Katarína Kaňuchová z IX. D triedy a Katarína Kocáková z IX. B triedy. Súťažiacim sa tento rok neprideľujú miesta vo výsledkovej tabuľke, ale vyhodnocuje sa len riešiteľ/úspešný riešiteľ. Obe naše dievčatá boli úspešnými riešiteľkami, preto im srdečne blahoželáme.
Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

máj
02

Záujem o štúdium na ZŠ Sídlisko II v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

V prípade záujmu o štúdium na ZŠ Sídlisko II v 2. - 7. ročníku v školskom roku 2020/2021, vyplňte prosím elektronickú prihlášku.
*E-prihlášku vypĺňajú zákonní zastupcovia nových potenciálnych žiakov, prestupujúcich z inej základnej školy.

Usmernenia:
  • V položke "ročník" vyberte prosím ten, ktorý prislúcha budúcemu školskému roku.
  • Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene.
O prijatí Vášho dieťaťa na štúdium na ZŠ Sídlisko II rozhodne riaditeľ školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

máj
01

Biblia očami detí

bo miniAj v školskom roku 2019/2020 prebieha výtvarná súťaž Biblia očami detí. Práce niektorých našich žiakov sme odoslali ešte pred zatvorením škôl. Práca žiačky II.D triedy ZŠ Sídlisko II, Zoji Zubkovej s názvom: Jonáš neposlúchol Boha sa umiestnila na 2. mieste v diecéznom resp. krajskom kole. Blahoželáme a s malou nádejnou výtvarníčkou sa tešíme.
Katechétka Anna Mydlová

máj
01

OZNAM - Prevzatie osobných vecí zo školy

 

infoNa základe požiadaviek rodičov a žiakov umožňuje vedenie školy sprístupniť priestory školy. Za dodržania mimoriadnych bezpečnostných opatrení si rodičia a žiaci môžu vyzdvihnúť osobné veci (úbory TSV, hygienické vrecúška, prezuvky, pomôcky na VYV, zabudnuté oblečenie a pod.), príp. učebnice podľa presne zverejneného rozpisu (tabuľka nižšie). Do školy budú môcť vstúpiť iba osoby s prekrytím nosa a úst (rúško alebo jeho náhrada) a s hygienickými rukavicami (príp. inými rukavicami). Pohyb v budove školy bude prebiehať pod dohľadom triedneho učiteľa a bude zameraný iba na vyzdvihnutie vecí, potom je potrebné  budovu a areál urýchlene opustiť.

Vstup do školy je rozdelený podľa ročníkov

a bude prebiehať podľa nasledovného rozpisu:

 

9. ročník

4. – 7. 5. 2020

 

v čase podpisu prihlášok

8. a 4. ročník

11. – 13. 5. 2020

8.A – 11.5.

8.B – 12.5.

8.C – 13. 5.

11. – 13. 5. 2020

4.A – 11.5.

4.B – 12.5.

4.C – 13. 5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

7. a 3. ročník

18. – 20. 5. 2020

7.A – 18. 5.

7.B – 19. 5.

7.C – 20. 5.

18. – 21. 5. 2020

3.A – 18. 5.

3.B – 19. 5.

3.C – 20. 5.

3.D – 21. 5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

6. a 2. ročník

25. – 28. 5. 2020

6.A – 25.5.

6.B – 26.5.

6.C – 27.5.

6.D – 28.5.

25. – 28. 5. 2020

2.A – 25.5.

2.B – 26.5.

2.C – 27.5.

2.D – 28.5.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

5. a 1. ročník

1. – 4. 6. 2020

5.A – 1.6.

5.B – 2.6.

5.C – 3.6.

5.D – 4.6.

1. – 4. 6. 2020

1.A – 1.6.

1.B – 2.6.

1.C – 3.6.

1.D – 4.6.

9.00 – 12.00 hod.

Presné časy jednotlivých žiakov triedy sú určené po konzultácii s tr. učiteľom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiadame rodičov a žiakov o dodržiavanie určených termínov a časov, vrátane regulácie vstupu riadeného triednym učiteľom.

 

apr
24

Podávanie a podpisovanie prihlášok na stredné školy

info skola

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
schválené Úradom verejného zdravotníctva SR,
vydáva riaditeľstvo ZŠ Sídlisko II tento pokyn na organizáciu podávania a podpisovania prihlášok na stredné školy:

 

1. PRÍPRAVA PRIHLÁŠOK
Zmenu vo výbere strednej školy môžu žiaci končiaci 9. ročník a žiaci, ktorí končia školskú dochádzku v nižšom ročníku vykonať do 30. apríla 2020, skontaktovaním sa s výchovnou poradkyňou, Mgr. Annou Treľovou - email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po tomto dátume p. výchovná poradkyňa pripraví všetky podklady/prihlášky na podpis riaditeľovi školy, rodičom/zákonným zástupcom a žiakom.

2. ON-LINE REZERVÁCIA TERMÍNU
Žiadame všetkých rodičov/zákonných zástupcov o vytvorenie ON-LINE rezervácie presného termínu a času, na ktorý sa budú môcť objednať spolu so žiakom na podpis prihlášok na stredné školy v termíne od 4. do 7. mája 2020 (v čase od 10.00 h - 12.00 h). Pri vypĺňaní rezervácie do poznámky prosím napíšte meno žiaka a triedu, kvôli lepšej organizácii samotného priebehu podpisovania. ON-LINE rezerváciou šetríme Váš čas a zároveň v tejto mimoriadnej situácii predchádzame zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

  • Rezervacia termínuPresný termín (dátum a čas) si môžu rodičia rezervovať cez túto web-aplikáciu: https://lnk.sk/luE3
UPOZORONENIE - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia (vstup do školy s rúškom, rukavice, vlastné pero, 2-metrové odstupy). Platí to tak pre rodiča, ako aj pre žiaka.

3. REGISTRÁCIA A ODOSLANIE PRIHLÁŠOK
Po skompletizovaní všetkých prihlášok vykonáme potrebné registratúrne činnosti a následne nato, riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 19. mája 2020.

apr
20

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s "Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020", ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 6. apríla 2020 (aktulizovalo 20. apríla 2020) a zároveň s rozhodnutím pedagogickej rady, konanej 20. apríla 2020 formou inštitútu "per rollam", schválil pedagogický zbor ZŠ Sídlisko II dokument:

Na základe týchto postupov Vám oznamujem, že:
- na 1. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety,
- na 2. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety, vrátane techniky,
- ostatné predmety na 2. stupni budeme klasifikovať.
Zároveň usmernenie napĺňa skutkovú podstatu že: „V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020."

Z uvedeného vyplýva, že žiakom druhého stupňa, ktorí si neplnia svoje úlohy/zadania, nekomunikujú s učiteľmi, ignorujú akúkoľvek snahu pedagóga o zabezpečenie on-line dištančného vzdelávania, môže byť nariadené komisionálne preskúšanie. Ak v týchto komisionálnych skúškach neuspejú, do vyššieho ročníka nepostúpia.

Žiadame preto všetkých žiakov, ktorí do dnešného dňa ignorovali úlohy zadávané svojimi učiteľmi, aby sa čím skôr spojili so svojimi pedagógmi a začali pracovať na úlohách, ktoré im boli zadané. Apelujeme aj na rodičov, aby na svoje deti dohliadli a skontrolovali, ako si plnia svoje povinnosti.

V závere Vás všetkých chcem povzbudiť k zodpovednému prístupu k štúdiu v podmienkach, ktoré nám táto neľahká doba priniesla. Všetci si uvedomujeme, že táto situácia nie je ľahká, ale verím, že to spoločnými silami zvládneme a táto kríza pominie čím skôr. Prežite/me ju v zdraví a dúfam, že sa všetci čoskoro stretneme.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

apr
19

ATTOMAT - online matematická súťaž

p-mat logoDňa 16. apríla 2020 sa uskutočnil 1. ročník online individuálnej matematickej súťaže ATTOMAT, ktorú vyhlásila nezisková organizácia P-MAT, pôsobiaca v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov. Súťaže sa zúčastnilo takmer 700 detí rôznych vekových kategórii z celého Slovenska, vrátane našich žiakov.
Milan Gešperik z V.A sa spomedzi 138-mich zúčastnených umiestnil vo svojej kategórii na vynikajúcom 3. mieste.
Mária MIhalčinová z VIII.A vo svojej kategórii získala veľmi pekné 33. miesto zo 102 súťažiacich vo svojej kategórii a za prešovský kraj jej patrí pekné 3. miesto.
Milanovi a Márii srdečne gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.

 

apr
09

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
od 15. do 30. apríla 2020
v čase od 10.00 h do 14.00 h
bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dokumenty potrebné k zápisu do 1. ročníka

1. Občiansky preukaz

2. Rodný list dieťaťa

3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

- možnosť vyplniť vo Vami zvolenom čase z pohodlia domova, výrazne tým ušetríte čas pri zápiseElektornicka_prihlaska_1_rocnik
- vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis
- povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty
- prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

 

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI