feb
02

KALENDÁRIUM PRE DEVIATAKOV

kalendar miniMilí deviataci, pripravili sme pre Vás stručný prehľad toho, čo súvisí s prijímacími skúškami na stredné školy a na čo netreba zabudnúť:

a)  do 26.2.2021 – sledujte zverejnenie podmienok prijatia na štúdium vo vybranej SŠ.
b)  do 8.4.2021 - musí byť doručená prihláška na vzdelávanie v SŠ zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ.
c)  do 16.4.2021 – prebehne odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na strednú školu.

Pozrite si, kedy budú prebiehať prijímacie skúšky na vzdelávanie v SŠ

3.5. až 4.5.2021

1.termín prijímacích skúšok na SŠ

10.5. až 11.5.2021

2.termín prijímacích skúšok na SŠ

talentovky

5.5. až 7.5.2021

1.termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v SŠ                    

12.5. až 14.5.2021

2.termín na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v SŠ

do 20.5.2021

rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle SŠ alebo na výveske školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

jan
29

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Žiaci sa od pondelka 1. 2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.
Prikladáme link na informáciu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/

VÝPISY ZA 1. POLROK
Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetci rodičia využívajú školský informačný systém, riaditeľ školy na základe usmernenia ministra školstva rozhodol, že výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020-2021 budú žiakom 1. stupňa osobne odovzdané až v dobe návratu do školy. Žiakom 2. stupňa budú zaslané 1. februára 2021 elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage.

jan
29

Matematická olympiáda

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici na matematickej olympiáde. Tento rok to bolo ale trocha inak. Najlepšie matematické hlavy v kategóriách Z5 a Z9 súťažili online. Aj naša škola medzi nimi mala zastúpenie a všetci naši žiaci boli úspešní, čo znamená, že získali viac ako polovicu všetkých bodov... V kategórii Z5 zvíťazila Noemi Mitriková z 5. A. Matúš Novikmec z 5. A skončil štvrtý a Šimon Štovka z V. C sa tiež umiestnil na peknom 9. mieste. V kategórii Z9 boli úspešní tiež všetci piati deviataci. Jakub Mehaj z 9. C zvíťazil a získal 1. miesto a priamy postup na krajské kolo. Ondrej Alex Henkeľ z 9. A a Igor Višňovský z 9. C skončili s rovnakým počtom bodov na 4. mieste. Richard Melniček z 9. C bol siedmy a Mária Mihalčinová z 9. A ôsma. Piatakov pripravoval Mgr. Alexander Koman a deviatakov Mgr. Matúš Boroš. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme, blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov... Jakubovi Mehajovi želáme veľa šťastia na krajskom kole.

jan
29

Čítame radi

Odporúčané tituly pre rozvojový projekt Čítame radi - z nášho blogu |  kníhkupectvo Literama.sk„Čitateľ prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden."
George R.R.Martin
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásili výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi".
Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.
Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a získala 800 eur na nákup nových kníh do našej školskej knižnice Modrý motýlik. Tešíme sa, že pribudnú nové knihy, ktoré pomôžu deťom rásť. Okrem toho, že nám knihy pomáhajú s učením, predstavujú aj únik z reality, rozvíjajú fantáziu, vedú nás od detstva po dospelosť. Ukazujú nám ako vyzerá priateľstvo, čo znamená láska, súcit, odvaha. Čítanie kníh rozvíja slovnú zásobu, zlepšuje schopnosť čítať s porozumením, učí kriticky myslieť, zvyšuje empatiu k druhým.
Takže, do skorého čítania, priatelia.

jan
27

Súťaživí matematici

SPŠE PrešovTo, že máme v našej škole mnoho šikovných žiakov je už známe. A to, že spolu vedia spolupracovať aj v rámci rôznych tried dokázali v matematickej súťaži Elektromatik, ktorú organizuje SPŠE Prešov. Zapojili sa do nej šikovní matematici z našej školy pod vedením p. uč. Mgr. Boroša. Tím ZSDVOJKAVT, zložený z chlapcov Igora Višňovského z 9. C, Jakuba Mehaja z 9. C, Richarda Vasilka zo 7. B a Jakuba Adama zo 7. A, to potvrdil priebežným šiestym miestom.
Zatiaľ prebehli online 2 domáce kolá. 18. februára by sa malo uskutočniť školské kolo, v prípade, keď sa bude vyučovať prezenčne. Ak to situácia neumožní, budeme čakať na ďalšie pokyny, ktoré nám poskytne SPŠE. Tešíme sa zatiaľ s riešiteľmi a želáme ešte veľa dobrých matematických nápadov a úspechov aj v poslednom kole...
Priebežne ich úspechy môžeme sledovať tu na tomto odkaze...

jan
27

Projekt ENTER

Dnešná digitálna doba si rozhodne prináša potrebu nových digitálnych zručností, zvlášť od mladších generácií. Až 65 % súčasných detí bude totiž v budúcnosti pracovať na pozíciách, ktoré zatiaľ vôbec neexistujú. Aj preto by sa malo s efektívnou výučbou začať už na základných školách.

Preto sme sa aj my zapojili do jedného zaujímavého projektu, ktorý odštartuje v tomto roku, keď sa žiaci vrátia do škôl.

Naučiť sa algoritmicky myslieť, to nie je len tak. A ako zmotivovať žiaka? V tomto smere môže výrazne pomôcť malé hardvérové zariadenie micro:bit, ktoré zábavnou formou učí deti programovať. Ide pritom o celosvetový digitálny program, s ktorým sa školám na Slovensku rozhodol pomôcť Slovak Telekom v rámci projektu ENTER.
Základom celého vzdelávacieho systému je hardvérové zariadenie v podobe malej hardvérovej dosky s názvom micro:bit, ktorá bola vyvinutá vo Veľkej Británii. Táto inovatívna platforma vzbudila veľkú vlnu záujmu po celom svete. Vďaka použitým komponentom ide v podstate o miniatúrny programovateľný počítač.

MB80-US Micro:bit: 1 card and 1 startup guide
Vývojová doska micro:bit je navrhnutá tak, aby deťom umožnila naučiť sa základy programovania hravým interaktívnym spôsobom. Prostredníctvom množstva rôznych rozšírení môže táto platforma navyše podporiť aj ich kreativitu, aby mohli vytvárať v podstate akékoľvek elektronické zariadenia.
Aby mohli deti svoje projekty priviesť k životu, môžu si prepojiť micro:bit cez USB s počítačom alebo s notebookom a nahrať si tak do neho svoje vytvorené programy.
Micro:bit sa dá používať aj na rôzne IoT aplikácie, ktoré automatizujú rôzne činnosti, napríklad zapínanie alebo vypínanie svetla. No deti sa pomocou platformy môžu zaoberať aj riešením spoločenských problémov.


Deti sa pritom so systémom dokážu rýchlo stotožniť a pre prvé kroky v digitálnom svete im postačia základné znalosti. So systémom sa pritom vedia veľmi rýchlo zohrať. 

Veríme, že aj naši žiaci sa s týmito programovateľnými sadami veľmi rýchlo zoznámia a naprogramujú tak svoje nápady aj pomocou micro:bit zariadenia.

zdroj: https://techpedia.ta3.com/technologie-pre-ludi/novinky/vzdelavanie/8365/inovativny-projekt-enter-cieli-na-digitalne-vzdelavanie-deti-na-slovensku

jan
27

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

nej miniOlympiáda v nemeckom jazyku v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila na základe Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku v súlade so smernicou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Odborným garantom 31. ročníka ONJ je Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku. Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Okresné kolo v nemeckej olympiáde reprezentovali dve žiačky našej školy. Súťaž sa uskutočnila online formou kvôli zlej pandemickej situácii. Pozostávala z troch častí: test na čítanie s porozumením, test na počúvanie s porozumením a gramatický test.
Okresného kola v kategórii 1B sa zúčastnili dve žiačky z 9. A triedy: Jana DUHOŇOVÁ, ktorá obsadila 1. miesto v okresnom kole ONJ a Mária MIHALČINOVÁ, ktorá obsadila 2. miesto v okresnom kole ONJ.
Obidve žiačky postupujú do krajského kola. Pripravovala ich Mgr. Ľubov CAKLOVÁ.
Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

jan
21

Okresné kolo olympiády anglického jazyka

angl miniRovnako ako školské kolo, aj okresné kolo 31. ročníka olympiády anglického jazyka sa konalo netradičnou formou. Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej „OAJ”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády v anglickom jazyku určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzalo z Organizačného poriadku OAJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Zlá pandemická situácia spôsobila, že okresné kolo olympiády ANJ sa muselo uskutočniť online formou. Táto situácia si vyžiadala zmeny aj po obsahovej stránke olympiády. OANJ zahŕňala iba písomnú časť - test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Ústna časť bola vynechaná.
Okresného kola sa zúčastnili 2 žiačky. V kategórii 1A to bola žiačka 7.B triedy Stela Saladiaková a v kategórii 1B Anna Rozkošová z triedy 9.A. Máme veľkú radosť, že v kategórii 1B sa víťazkou stala naša žiačka Anna Rozkošová a postupuje do krajského kola. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme si, aby nás úspešne reprezentovala aj v krajskom kole.

jan
14

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zasielame oficiálne stanovisko Ministerstva školstva vydané dnes 14.1.2021 (citujeme):
"Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz."

Na základe tohto rozhodnutia MVVaŠ SR pokračujeme na ZŠ Sídlisko II na 1. a 2. stupni v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

O prípadnej zmene v organizácii vyučovania budeme zákonných zástupcov informovať cez aplikáciu EduPage a webstránku školy.

vedenie školy

jan
08

Návrat do škôl 2021

grohling miniVážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s usmernením ministerstva školstva s názvom

"Návrat do škôl 2021"


od 11. januára 2021 všetci žiaci 1. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. ŠKD nebude v prevádzke.

od 18. januára 2021 sa predpokladá:
· nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po pretestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy;
· žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou.

O ďalších zmenách vo vyučovaní Vás budeme informovať cez aplikáciu EduPage a webovú stránku školy.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI