feb
10

Biologická olympiáda

bio miniDňa 10.2.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú a projektovú časť. Našu školu reprezentovali žiaci v oboch častiach, kde v rámci projektovej časti Slávka Palenčíková (VIII.B) priniesla zaujímavé informácie o výrobe domácich jogurtov a Vanessa Serafinová sa venovala málo známej prírodnej pamiatke Zapikan.
V teoreticko-praktickej časti bola úspešnou riešiteľkou aj Ingrid Tkáčová (VIII.B), avšak Katarína Kaňuchová (IX.D) získala 1. miesto a bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.