apr
08

Celoslovenské kolo Olympiády RUJ

russia miniDňa 08. 04. 2021 sa uskutočnilo Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku online formou.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou, Slávka Palenčíková z 9. B triedy, ktorá v kategórii A1 obsadila 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Olympiáda RUJ pozostávala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti súťažiaci absolvovali testy ako počúvanie a čítanie s porozumením a kulturologický test.
Ústna časť prebiehala cez aplikáciu ZOOM. Obsahovala voľný rozhovor s členmi odbornej poroty na danú tému a besedu súťažiacich formou vzájomnej komunikácie.
Slávke srdečne blahoželáme ku peknému výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová