feb
12

Fašiangové učenie a fašiangy v ŠKD

fasiangy miniObdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi jarným a zimným obdobím. Sú symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Touto pesničkou otvorili piatkové ráno prváci, keď prišli do triedy.
Oblečení a prestrojení v rôznych maskách začali svoje „Fašiangové učenie“ trochu inak. Čítali, písali, počítali a riešili rôzne zábavné a zaujímavé úlohy. Vyrobili si aj „veselé valentínky“ pre tých, ktorých majú radi. Niektorí si ich zobrali domov, iní zaniesli svojim kamarátom či súrodencom do iných tried. Bolo to dopoludnie plné radosti, tanca, smiechu, zábavných hier a súťaží.

Fašiangová nálada neopustila deti ani popoludní. V ŠKD strávili príjemné popoludnie, ktoré sa tiež nieslo v duchu fašiangov. Spolu s p. vychovávateľkami deti hovorili o zvykoch a tradíciách, ktoré prináša toto obdobie, svoju šikovnosť preukázali v rôznych zábavných hrách a súťažiach. Najväčšiu radosť však mali z karnevalu. Nazvali sme si ho „Mini karneval“, keďže sa uskutočnil samostatne v každom oddelení. Na originalitu masiek a dobrú náladu to však nemalo žiaden vplyv. Smiech, radosť a veselá nálada sa celý piatkový deň rozliehali chodbami našej školy.

 • Fašiangy (1)
 • Fašiangy (10)
 • Fašiangy (11)
 • Fašiangy (12)
 • Fašiangy (13)
 • Fašiangy (14)
 • Fašiangy (15)
 • Fašiangy (16)
 • Fašiangy (17)
 • Fašiangy (18)
 • Fašiangy (2)
 • Fašiangy (20)
 • Fašiangy (21)
 • Fašiangy (22)
 • Fašiangy (23)
 • Fašiangy (24)
 • Fašiangy (25)
 • Fašiangy (26)
 • Fašiangy (27)
 • Fašiangy (28)
 • Fašiangy (29)
 • Fašiangy (3)
 • Fašiangy (4)
 • Fašiangy (5)
 • Fašiangy (6)
 • Fašiangy (7)
 • Fašiangy (8)
 • Fašiangy (9)