jan
08

Návrat do škôl 2021

grohling miniVážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s usmernením ministerstva školstva s názvom

"Návrat do škôl 2021"


od 11. januára 2021 všetci žiaci 1. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. ŠKD nebude v prevádzke.

od 18. januára 2021 sa predpokladá:
· nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po pretestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy;
· žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou.

O ďalších zmenách vo vyučovaní Vás budeme informovať cez aplikáciu EduPage a webovú stránku školy.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy