mar
11

1.miesto v súťaži ELESPARKS

spse miniSúťaž družstiev v anglickom jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl pod názvom ELEsparks už má svojich víťazov. Súťaž, ktorej poslaním je spopularizovanie anglického jazyka medzi žiakmi základných škôl organizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Prihlásilo sa 23 družstiev, pričom aktívne sa zapojilo 18. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Pandemická situácia nedovolila pripraviť školské kolo na pôde školy, a tak postupujúce družstvá robili finálny test opäť on-line. Určite to nebolo jednoduché, keďže starší žiaci sa učili dištančnou formou a nemali možnosť stretnúť sa v škole a spoločne sa dohodnúť na správnej odpovedi.
Veľmi nás teší, že celkovým víťazom súťaže sa stalo družstvo našej školy pod názvom MATES, ktoré tvorili Anna Rozkošová (9.A), Alžbeta Molčanová (9.C) a Jakub Mehaj (9.C). Žiakov pripravovala Mgr.Zuzana Mičejová. Srdečne im blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj naďalej.