mar
17

Prvenstvo našej školy v krajskom kole Olympiády ruského jazyka

russia miniKrajské kolo Olympiády ruského jazyka sa uskutočnilo 12. marca 2021 online formou. Okres Vranov nad Topľou zastupovala naša deviatačka Slávka Palenčíková.
Jej vedomosti a schopnosti komunikovať v ruskom jazyku boli preverené najprv písomne, a potom aj ústne. V písomnej časti olympiády prešla gramatickým testom, posluchom a čítaním s porozumením a testom z kulturológie. Ústna časť olympiády sa konala cez aplikáciu Zoom. Súťažiaci komunikovali s porotou na vybranú tému a rozprávali príbeh podľa obrázka.
Slávka Palenčíková preukázala najlepšie vedomosti a schopnosti. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.
Žiačku pripravovala Mgr. Ľubov Caklová.