Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013

 Prázdniny

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

 

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2012
(utorok)

31. október –
2. november 2012

5. november 2012
(pondelok)

vianočné

21. december 2012 (piatok)

24. december 2012
– 7. január 2013

8. január 2013
(utorok)

polročné

31. január 2013 (štvrtok)

1. február 2013 (piatok)

4. február 2013 (pondelok)

 

 

 

jarné

 

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2013 (piatok)

18. február – 22. február 2013

25. február 2013 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

22. február 2013 (piatok)

25. február – 1. marec 2013

4. marec 2013 (pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj

Trnavský kraj

1. marec 2013 (piatok)

4. marec – 8. marec 2013

11. marec 2013 (pondelok)

veľkonočné

27. marec 2013 (streda)

28. marec – 2. apríl 2013

3. apríl 2013 (streda)

letné

28. jún 2013 (piatok)

1. júl – 30. august 2013

2. september 2013 (pondelok)

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...