sep
25

Záleží nám na životnom prostredí, buďme zodpovední a separujme!

zivpros miniV týždni od 21.–25.9. prebiehala na našej škole informačná a vzdelávacia kampaň zameraná na efektívnejšie a dôslednejšie separovanie odpadu. Žiaci obohatili svoje poznatky o problematiku vzniku odpadu už v minulosti, ale zaoberali sa aj aktuálnym problémom narastajúceho množstva odpadu, napríklad aj v našom meste. Ako prispieť k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia si upevnili prostredníctvom interaktívnych prezentácií, videí, pracovných listov, omaľovaniek ale aj formou rôznych hier.
Naším cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o čisté životné prostredie a jeho ochranu, naučiť ich dôkladnému triedeniu nielen v škole, ale aj v domácnostiach a informovať ich o pripravovaných zberoch vybitých bateriek, nepotrebných mobilov či papiera. Všetci si tak odnášame posolstvo, ktorým sa chceme riadiť - nakupujme len naozaj nevyhnutné veci a hlavne tvorme menej odpadu.

To všetko chceme realizovať aj vďaka zapojeniu sa do viacerých projektov Ministerstva životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, ale aj v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou, spoločnosťami separujúcimi odpad, aj prihlásením sa do školského recyklačného programu – recyklohry. Zapája sa do toho komplet celá škola, ale hlavnou koordinátorkou projektu bude Mgr. Zuzana Štefanková.
Buďme ohľaduplní a zodpovední k našej prírode!
#zsdvojka #separacia #skolenie #zivotneprostredie

 

  • Separ01
  • Separ02