apr
30

Kúzelný svet fyziky

fyzika mini(exkurzia v Slovenskom technickom múzeu)
V piatok, v polovici apríla, sa naši deviataci vydali poznávať vedu a zaujímavý svet techniky, elektriny a astronómie. Slovenské technické múzeum v Košiciach dvojkárom ukázalo svoje technické exponáty a názorné ukážky fungovania fyzikálnych zákonov v praxi, či možnosť „dotknúť sa“ elektriny.
Po pútavom výklade ako to vlastne funguje, sa premiestnili do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, v ktorom si získané vedomosti upevnili zážitkovou formou a oboznámili sa s fyzikálnymi javmi a zákonitosťami. Žiaci s veľkou zvedavosťou obdivovali Faradayovu klietku, vo vnútri ktorej sme v bezpečí pred elektrickým nábojom, Teslov transformátor vyžarujúci energiu v podobe svetla a blesku, plazmovú guľu, ktorá zázračne priťahuje blesky, plazmový stĺp a iné zvláštnosti z oblasti fyziky.

apr
29

"Englishstar"

engstar miniMáš rád angličtinu a rád súťažíš? Chceš si overiť svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z iných škôl?
Na tieto otázky kladne odpovedali žiaci Dvojky, ktorí sa 27. apríla zapojili už do 10. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - "ENGLISHSTAR". Jej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách mali možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných škôl.
Vypracované testy boli zaslané na vyhodnotenie organizátorovi súťaže. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, ktorí pravidelne „hviezdia" aj na hodinách angličtiny a pre nás už "Englishstars" sú.

apr
28

Turisti v Prešove

uc miniV sobotu (22.4.2023) sa deti z Turistického krúžku a krúžku Hravá turistika vybrali na výlet do nášho krajského mesta Prešov. Ich cieľom bola návšteva Hvezdárne a Planetária v Prešove. Vo hvezdárni si pozreli film s názvom Prázdniny vo vesmíre, príbeh o veľkej túžbe malého Miloša stať sa kozmonautom, ktorý sa spolu s kamarátom kozmonautom dostane do výcvikového strediska kozmonautov a prejde neľahkým výcvikom na pomyselnej rakete. V planetáriu ich čakal ďalší zaujímavý film Slnko a hodinár, ktorý ponúka prehľad hodín od gnómonu, hodín s plavákom, presýpacích hodín, kyvadlových hodín, až po moderné budíky. V závere sa deti formou riekaniek naučili určovať čas podľa ručičkových hodín. Z Planetária sa vybrali do centra mesta, kde si pozreli konkatedrálu sv. Mikuláša a mestský park.

apr
27

Postup na kraj v Biologickej olympiáde

biolymp miniV polovici apríla sa v Centre voľného času konala biologická olympiáda tentokrát kategória E, ktorá v sebe zahŕňala odbornosti botaniky, zoológie a geológie. Naši úspešní riešitelia školských kôl sa popasovali s náročnými úlohami a stali sa tak úspešnými riešiteľmi aj okresného kola. Latinské názvy rastlín a živočíchov, vlastné zbierky či vedomosti nad rámec obsahu vyučovania, boli náročnou výzvou, napriek tomu naši šikovní dvojkári zdolali aj túto ťažkú úlohu. Katarína Kačerová (IX.C) sa v odbornosti geológia umiestnila na 1. mieste a Zuzana Oslovičová (VIII.A) sa umiestnila v odbornosti zoológia na 2. mieste.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Nina Štegerová v odbornosti botanika skončila na 4. mieste a Matthias Filip Popaďák v odbornosti zoológia bol úspešným riešiteľom na 12. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovala p. uč. Štefanková.

apr
25

ZO STARÉHO NOVÉ

relax miniPrincípom vytvárania zo starého nové je upcyklácia.
Je to skvelý spôsob, ako vdýchnuť nový život starým nepotrebným veciam a vďaka čomu sa u človeka rozvíja kreativita, predstavivosť a vzniká menej odpadu.
Aj deti v 12 oddeleniach ŠKD vyčarili z už nepotrebného materiálu ( plechovky, zaváracie poháre, textílie, plastové fľaše, CD, korkové zátky...) nové a krajšie predmety.
Veríme, že ich milá tvorba upúta a inšpiruje aj vás.

apr
26

Svetový deň ZEME na Dvojke

Zem smileDeň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Tento deň sa tak stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. 22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia.
Naši Dvojkári si tento sviatok pripomenuli zaujímavými aktivitami, sadením rastliniek, upratovaním lesíka i okolia školy, výrobou plagátov, kreslili, maľovali Zem, vytvárali ju z prírodného materiálu, či spievali o nej pesničky, skladali básničky.
Môžeme urobiť množstvo malých aj veľkých vecí, aby sme vytvorili lepší svet pre nás všetkých. A nielen v tento jeden deň. Skúsme sa správať k našej modrej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.

apr
24

NARCIS – kvietok jari a NÁDEJE

narcis miniV živote mali by sme si užiť dnešok,
neriešiť včerajšok ani zajtrajšok,
dokázať sa tešiť z maličkostí,
a rýchlo z mysli vypúšťať zlosti.
Pretože nikdy nevieme, čo zajtra postretne nás,
práve dnes je na šťastie ten správny čas.
                                                           (úryvok z knihy Prežila som TO)

Na Slovensku ročne pribudne okolo 40 000 onkologických pacientov. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie prevenciou a včasným rozpoznaním ochorenia sa dá predísť štvrtine všetkých nádorových ochorení.
20. apríla sme sa aj my, na našej Dvojke, rozhodli podporiť ľudí, ktorí zvádzajú ťažký boj s onkologickým ochorením.