apr
30

Kúzelný svet fyziky

fyzika mini(exkurzia v Slovenskom technickom múzeu)
V piatok, v polovici apríla, sa naši deviataci vydali poznávať vedu a zaujímavý svet techniky, elektriny a astronómie. Slovenské technické múzeum v Košiciach dvojkárom ukázalo svoje technické exponáty a názorné ukážky fungovania fyzikálnych zákonov v praxi, či možnosť „dotknúť sa“ elektriny.
Po pútavom výklade ako to vlastne funguje, sa premiestnili do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, v ktorom si získané vedomosti upevnili zážitkovou formou a oboznámili sa s fyzikálnymi javmi a zákonitosťami. Žiaci s veľkou zvedavosťou obdivovali Faradayovu klietku, vo vnútri ktorej sme v bezpečí pred elektrickým nábojom, Teslov transformátor vyžarujúci energiu v podobe svetla a blesku, plazmovú guľu, ktorá zázračne priťahuje blesky, plazmový stĺp a iné zvláštnosti z oblasti fyziky. Poznatky získané na vyučovacích hodinách fyziky a techniky v škole si deviataci prehĺbili a upevnili zaujímavou exkurziou. Jej cieľ sa naplnil, u mnohých prebudila väčší záujem o svet techniky a myslíme si, že ešte stále rozmýšľajú nad záhadami, ktoré mohli okúsiť na vlastnej koži.

  • IMG_20230421_105532
  • IMG_20230421_105601
  • IMG_20230421_105621
  • IMG_20230421_105623_1
  • IMG_20230421_110033
  • IMG_20230421_110039
  • IMG_20230421_114218
  • IMG_20230421_114350
  • IMG_20230421_120254