sep
01

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke

zapis miniMilí rodičia, dovoľte nám srdečne Vás a Vaše ratolesti pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.00 h v areáli školy – na dopravnom ihrisku (vstup bočnou zelenou bránou od autobusovej stanice). Tento deň bude významný aj pre Maximiliána HRABČÁKA z Vranova nad Topľou, ktorému odovzdáme výťažok finančnej zbierky určenej na zabezpečenie jeho rehabilitácií, ktorý sme vyzbierali minulý školský rok.
INFO
Po slávnostnom programe odídu všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried. Žiaci prvého ročníka pôjdu s rodičom v sprievode triednej učiteľky do zadelených tried, kde dostanú bližšie informácie pre úspešný štart svojich malých školákov. V prípade nepriaznivého počasia odchádzajú žiaci priamo do tried.
Prvý deň v škole žiaci (2. – 9. ročník) dostanú od triednych učiteľov základné informácie o organizácii najbližších dní a v škole zotrvajú max. do 9.30 h.
Milí rodičia, nezabudnite svojim deťom ráno pred odchodom z domu pribaliť dobrú náladu a chuť do učenia, nech ich sprevádza celý školský rok.

aug
31

Oznam školskej jedálne!

sj miniMilí rodičia stravujúcich detí,
Do 10. septembra 2023, musí mať každé dieťa zaplatený depozit na stravu vo výške 30€.
Číslo účtu zostáva rovnaké: SK61 0200 0000 0016 3823 1558
Variabilný symbol: ostáva z minulého roka
Dieťa má nárok na dotovanú stravu len v prípade, ak je v škole. Rodič/Zákonný zástupca je povinný dieťa z obeda vyhlásiť v prípade, že sa vyučovania nezúčastní. Ak svoje dieťa v čas nevyhlási (najneskôr do 8h ráno), taký obed mu bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z depozitu. V prípade minutia depozitu je zákonný zástupca povinný opäť depozit uhradiť.

Bližšie informácie o stravovaní a platbách nájdete na stránke školy www.zsdvojka.sk – stravovanie.

aug
25

OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV

infoVážení rodičia budúcich prvákov!
Oznamujeme Vám, že súbor 6 ks predpisových písaniek k šlabikáru Lipka si budete môcť zakúpiť prostredníctvom školy. Záujem nahlásite prvý deň triednej učiteľke.

júl
01

Urobili sme radosť...

komplimentAj tento rok sme v našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi. Zbierka „Urob dobrý skutok a podeľ sa!“ prebiehala v dňoch od 19. do 23. júna. Jej cieľom bolo urobiť radosť deťom v Komunitnom centre v Soli, pre ktoré nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek. 
Množstvo vyzbieraných a odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná.

jún
29

Žiaci pre žiakov

CNCVďaka podpore Nadačného fondu Magenta life spravovaného Karpatskou nadáciou, žiaci našej školy pracovali na laserovej CNC rezačke a gravírke v rámci projektu „Žiaci pre žiakov“. Navrhli a vyrobili učebné pomôcky pre svojich mladších spolužiakov. Aj tento kreatívny a netradičný prístup ku vzdelaniu svedčí o smerovaní našej školy k modernému a inovatívnemu vzdelávaniu.

jún
30

Lúčenie s deviatakmi

deviataci miniZáver školského roka je pre každého žiaka výnimočný, no zvlášť pre deviatakov , ktorí dnes, 30. júna 2023, oficiálne poslednýkrát prechádzali bránami našej školy. Spolu v štyroch triedach končilo 85 žiakov, ktorí sa lúčili nielen so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. M. Hermanovským, Mgr. J. Kolcunovou, Mgr. R. Fedorom a Mgr. Z. Mičejovou, ale aj všetkými pedagógmi a spolužiakmi.
Takáto udalosť sa nezaobíde bez slávnostnej rozlúčky, ktorú si naši deviataci pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Nebola pri nej núdza o vtipné momenty, ale aj dojímavé chvíle, pri ktorých si všetci zaspomínali, čo všetko krásne na našej Dvojke zažili a koľko pekných spomienok si z nej do ďalšieho života odnášajú. Veľká vďaka za prípravu patrí aj učiteľom Mgr. M. Borošovi a Mgr. P. Šofrankovi.

jún
28

Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou

farebny tyzden miniZáver školského roka priniesol aj vyhodnotenie súťaží pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Ako dokážu deti popustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z prác žiakov zapojených do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
V 38. ročníku nechýbali ani pekné diela našich žiakov: práca Michaela Činčeru (1. D) pod vedením Mgr. M. Šofrankovej a práca Eriky Mattovej (6. A), žiačky p. uč. M. Borošovej, porota vybrala medzi tie najlepšie, ktoré postúpili z regionálneho do celoslovenského kola v Hurbanove.