jún
03

Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov

beh miniV dňoch 25. a 26. mája sa v atletickom areáli ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo v atletike dievčat a chlapcov. Obe naše družstvá sa popasovali so svojimi súpermi a v tvrdej konkurencii sa dievčatá umiestnili na výbornom 2. mieste. Chlapci podali vynikajúce výkony a aj keď v jednotlivých disciplínach získali medailové umiestnenie, napokon skončili ako družstvo na 4. mieste. Všetkým našim súťažiacim blahoželáme k výborným výkonom a želáme ešte veľa športových úspechov v budúcnosti.

jún
02

Olympiáda ľudských práv

prvacik mini22.5.2023 sa nám podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po dvoch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z testu, ktorý sa týkal ľudských práv.
V teste sa riešila problematika vybraných téz na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.
Komisia následne spočítala a pridelila body a vyhlásila výsledky jednotlivých tímov.

jún
01

Cenné prvenstvo v okrese

tanec(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť tento školský rok zažívali vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ vo Vranove n. Topľou posledný májový deň (31. 5.) rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ VT) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: T. Gešperiková (3.C), K. Šaffová (4.A), Š. Kušnír (4.B), E. Lacká (5.A), D. Mihalčin (5.C), L. Pivovarníková (6.A), V. Pisarčíková (6.C), N. Mitriková (7.A), Z. Jakubčinová (7.C), K. Zajícová (7.C), Z. Oslovičová (8.A), M. Kozák (8.D), M. Gešperik (8.A), D. Petríková (8.A), M. Pohlod (9.A), B. Lešňanský (9.B), R. Vasilko (9.B), S. Saladiaková (9.B) a K. Kačerová (9.C).