nov
30

Návšteva predškolákov

pinochio2Hranie divadielka sa stalo súčasťou našich aktivít v triede. Dramatizácia nás nielenže baví, ale pomáha nám rozvíjať slovnú zásobu, prehlbovať pamäť, zvyšovať inteligenciu a pozitívne pôsobí na našu fantáziu. Aby sme si to naozaj vyskúšali, navštívili sme predškolákov z Materskej školy 1.mája. Deti sme potešili dramatizáciou o 12 mesiačikoch a oni nás obdarovali potleskom. Spoločne sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

nov
29

Všetci sme tu kamaráti - prevencia šikanovania

sikana miniŠikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak aj preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac, preto sme v ŠKD usporiadali besedu na tému VŠETCI SME TU KAMARÁTI. Besedy sa zúčastnili deti 3. a 4. ročníka. Pozvanie na besedu prijala milá pani psychologička PhDr. Jana Lutašová z Centra poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, ktorá príjemným a odborným prístupom priblížila žiakom dnes tak aktuálnu tému. Žiaci pozorne načúvali novým informáciám aj formou interakcie a odniesli si mnohé dôležité postrehy a poznatky.

nov
28

KMČ v knižnici

hzk miniKnižnica už dávno nie je miestom, kde si deti chodia požičiavať knihy. Veľmi dobre o tom vedia aj naši členovia Klubu mladých čitateľov. Tentokrát sa naše stretnutie uskutočnilo v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. V príjemnej atmosfére sme sa zabavili v rôznych zaujímavých aktivitách. Smiech a dobrá nálada nám nechýbala ani pri tvorení ilustrácie. Naše ilustrácie vznikli spoluprácou nás všetkých, a preto boli originálne, také aké nenájdete v žiadnej knihe. Ktovie, možno sa z nás stanú nielen čitatelia, ale aj ilustrátori.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie Klubu mladých čitateľov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

nov
27

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

uctakst miniNašim osamelým babičkám a deduškom žijúcim v domovoch dôchodcov sme pripravili vianočné prekvapenie.
Do krabičiek od topánok sme dali toľko lásky, koľko sa tam len zmestilo. Žiaci, rodičia a zamestnanci školy pripravili 135 láskyplných krabičiek, do ktorých vložili kúsok svojho srdca. Veríme, že opusteným seniorom urobia radosť a spríjemnia im vianočné sviatky.
Obrovské ĎAKUJEME za toľko nádherných krabičiek, milí rodičia a deti!
Poďakovanie patrí aj MAD Vancák Ján, ktorý nám ochotne s odvozom krabíc pomohol.

nov
25

Majstri techniky

Silvia-MandulakovaV tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Majstri techniky programu Erazmus+ pod záštitou neziskovej organizácie SEA. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania vo vyučovacom predmete technika. Cieľom projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov,... Priekopníkom výroby týchto nástrojov je firma Unimat so sídlom v Rakúsku.
V dňoch 15. – 16. novembra sa v Modre uskutočnilo úvodné stretnutie členov zapojených do tohto projektu. Našu školu spomedzi kolegov zo Slovenska a Slovinska v tomto projekte zastupuje PaedDr. Marek Hermanovský.

nov
26

Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu

hehe miniŠtvrtok 23. novembra prežili naši šiestaci netradične mimo školy. Navštívili totiž Vihorlatské múzeum v Humennom, kde na nich čakali dve zaujímavé expozície.
Umelecko-historická, ktorá je situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa a ponúka pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. Žiaci tu mali možnosť pokochať sa galériou panovníkov v izbe uhorských kráľov, čínskou izbou, sakrálnych umením, zlatým salónom, ako aj chlapcami obdivovanou zbierkou dobových zbraní a brnenia.
Druhú časť prehliadky tvorila prírodovedná expozícia zameraná na živočíšstvo Horného Zemplína. Po vypočutí informácií o rôznych zvieratách si mali žiaci možnosť aj precvičiť svoje vedomosti formou praktických aktivít, ktoré si pre nich prednášajúca pripravila.

nov
24

Netradičná telesná výchova

vzvt mini22.11.2023 sa žiaci II.A zúčastnili „netradičnej telesnej výchovy“ v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Pracovníčky pre druhákov pripravili veľa zábavných cvičení s využitím netradičného náradia a náčinia na hodine telesnej výchovy. Pre žiakov bol veľkým zážitkom vysvietený guľôčkový bazén, bežecký pás, trampolína či balančná lopta. S pomocou sestier si vyskúšali prenášanie zo žinenky pomocou zdvíhadla na posteľ. Najväčší záujem mali žiaci o bicykle, visiace kreslo a vodnú posteľ v miestnosti snoezelen. Usilovní cvičenci sa počas prestávky posilnili malým občerstvením a na záver bol každý žiak odmenený sladkosťou a pamätným listom.