nov
25

Majstri techniky

Silvia-MandulakovaV tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Majstri techniky programu Erazmus+ pod záštitou neziskovej organizácie SEA. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania vo vyučovacom predmete technika. Cieľom projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov,... Priekopníkom výroby týchto nástrojov je firma Unimat so sídlom v Rakúsku.
V dňoch 15. – 16. novembra sa v Modre uskutočnilo úvodné stretnutie členov zapojených do tohto projektu. Našu školu spomedzi kolegov zo Slovenska a Slovinska v tomto projekte zastupuje PaedDr. Marek Hermanovský. Výber našej školy ako pilotnej školy do projektu sa uskutočnil na základe nákupu, používania a pracovania s materiálom a týchto pokročilých technológií na technicko-experimentálnom krúžku realizovanom v našej škole. 

Poďakovanie opäť patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorú riadi šikovná a charizmatická absolútna Slovenka roka 2023, PaedDr. Silvia Manduľáková PhD., ktorá bola stále je poskytovateľom finančnej podpory na nákup týchto strojov. Dvojka sa tak stala lídrom vo vzdelávaní v predmete technika spomedzi základných škôl.

  • IMG_20231116_092038
  • IMG_20231116_104959
  • IMG_20231116_110004