máj
30

Otváranie studničky

studnicka miniJedným z hlavných cieľov činnosti nášho ŠKD je aj oboznámiť deti s ľudovými tradíciami, zvykmi a utvárať si k nim pozitívny a emocionálny vzťah. Stalo sa už tradíciou, že deti z ŠKD v období Turíc čistia a otvárajú studničky. Otváranie studničiek je jeden ešte zo starých predkresťanských obyčajov, kedy sa čistia studničky pre dostatok vlahy a dobrú úrodu.
Majme aj dnes vodu v úcte.

máj
29

Návšteva HaZZ

hasic miniPočas dvoch návštev HaZZ vo Vranove nad Topľou mali naši prváci z ŠKD možnosť spoznať obetavú a náročnú prácu hasičov, ktorých úlohou v súčasnosti nie je „iba“ hasiť a likvidovať požiar, pomáhať pri živelných pohromách, ale ich úlohou je aj stabilizovať ranených, lebo často ako prví prichádzajú k dopravným nehodám. Pri ich práci im pomáha moderná hasičská technika, ktorá naše deti veľmi zaujala. Ďakujeme našim hasičom, že nám venovali svoj čas, že sú ochotní obetovať svoje zdravie i životy, že sú tu pre nás vždy, keď ich potrebujeme.

máj
28

Hlinená krása našimi očami

hlina23. mája 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 22. ročník umeleckej súťaže Hlinená krása našimi očami. Nádejní modelári vytvárali pomocou hliny diela v téme „Hudba je môj život.“
Husľové kľúče, noty, hudobné nástroje, ale aj muzikanti sa rozozvučali v prácach zástupcov našej školy: Nina Bertová, III. D, Adam Lazor, IV. D, Tamara Švarná, V. A, Stella Horňaková VI. D, Monika Juhasová VII. B a Vanda Klimešová VIII. B. Najviac sa darilo Tamare Švarnej, ktorá vo svojej kategórii (5. - 6. ročník) získala 1. miesto.
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

máj
27

Keď sa darí, tak sa darí...

jazyky miniPred časom sme priniesli správu o tom, že naša deviatačka Aneta Vysoká z 9.B zaujala svojou poviedkou písanou v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že sa umiestnila vo finále na 1. mieste. To jej prinieslo postup do medzinárodného kola. V silnej medzinárodnej konkurencii obstála, ba dokonca uspela natoľko, že skončila na úžasnom 2. mieste za súťažiacou z Nového Zélandu a pred súťažiacou z Kanady.

Dopadlo to nad naše očakávania, z Anetkinho úspechu sa nesmierne tešíme a želáme jej veľa úspechov už v novej škole.

máj
25

Beseda s gynekologičkou

marinka miniV utorok, 9.5.2023 prijala naše pozvanie na besedu so žiakmi gynekologička MUDr. Eva Lompartová. V IV.D triede sa stretli všetky žiačky – štvrtáčky s milou, usmievavou pani lekárkou.
So žiačkami rozprávala o aktuálnej téme – dospievanie. Ako sa vysporiadať so zmenami v organizme, ktorými prechádzajú, o hygiene, o ochrane svojho zdravia. Žiačky sa aktívne zapájali do rozhovoru, kládli otázky, ktoré ich zaujímali.
V mene štvrtáčok aj ich triednych učiteliek sa chceme pani doktorke touto cestou poďakovať.

máj
26

My health is my wealth

(ukončenie E-twinning projektu)

etwinning logoTento zaujímavý a hravý projekt postupne hrou zdokonaľoval žiakov v komunikácii v anglickom jazyku. Naši šikovní žiaci boli za polročnú prácu ohodnotení certifikátom. Veríme, že takéto príležitosti im prinesú pozitívne skúsenosti a podporia u nich spontánnosť komunikácie v anglickom jazyku.

Vo februári bolo úlohou každej školy tvoriť nové hry pre svojich zahraničných partnerov. Žiaci museli vymyslieť pravidlá hry a pomenovať ich benefity pre zdravie človeka.

máj
24

Naše najmúdrejšie hlavičky okresu v IQ Olympiáde

iq miniKaždoročne sa naša škola zapája okrem iného aj do IQ Olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aj tento rok bol pre nás úspešný. V polovičke apríla sa uskutočnilo školské online kolo, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. Do regionálneho kola postúpili hneď dvaja žiaci – Richard Vasilko z 9.B a Milan Gešperik z 8.A. Rišo sa umiestil na 37. mieste a Milan na 45. mieste spomedzi 1273 súťažiacich z východného Slovenska.
Na základe výsledkov školského kola boli obaja pozvaní do regionálneho kola Východ, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2023 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Chlapci si užili skvelý deň so zaujímavými úlohami, dobrou náladou a výborným obedom. Milan sa umiestnil na 25. mieste a Rišo na 31. mieste spomedzi 79 zúčastnených.