feb
26

„Zbabraná hra“ siedmakov

djzPred jarnými prázdninami sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka, cieľom ktorého je zvyšovať povedomie ľudí v oblasti jazykovej kultúry. Aj naši siedmaci sa v piatok, 23. februára, vydali na cestu za umením a kultúrou slova do Prešova, kde sa zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Zbabraná hra. V bláznivej komédii plnej nepodarených replík, padajúcich kulís, chýbajúcich rekvizít a omdlievajúcich hercov sa miestami rozpačito, miestami humorne ocitli žiaci na premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity. Má to byť veľkolepé predstavenie, nič však nejde podľa plánu. V hre sa postupne „dobabre“ všetko, čo sa len dá, a práve tieto situácie vyústia do vtipných momentov.

feb
25

Ekonomická olympiáda

pokladnicka miniVrece s olympiádami sa nám pomaly trhá a pre Dvojku z neho vypadávajú krásne umiestnenia. Naši deviataci sa zapojili aj do online kola 2. ročníka Ekonomickej olympiády. Jej cieľom je vzbudiť záujem a podporovať ekonomické vzdelávanie žiakov. Online test tvorilo 25 náhodne generovaných a uzavretých otázok (5 možností, z ktorých bola 1 správna) z finančnej gramotnosti a okruhov náročných tém a pojmov z ekonómie. Časový limit na vypracovanie bol 40 minút. Zistili, že to naozaj nie je jednoduché, ale aj napriek tomu dosiahli výborné výsledky. Medzi prvými päťdesiatimi súťažiacimi z Prešovského kraja sa umiestnili hneď traja naši žiaci s vyše 70% úspešnosťou Tomáš Kalman z 9. D, Šimon Uzoráš a Alex Mráz obaja z 9. C. Hoci je táto olympiáda ešte v kolíske, teší nás, že v nej už teraz naši žiaci dosahujú kvalitné výsledky.

feb
24

Popredné umiestnenie v okresnom kole

biolymp mini(Biologická olympiáda)
Biologická olympiáda pre žiakov 8. a 9. ročníka sa každým rokom teší väčšiemu záujmu súťažiacich. Do školského kola sa zapojilo až 27 našich šikovných nádejných biológov. V okresnom kole 58. ročníka BO v kategórii C nás však mohli reprezentovať len dvaja najúspešnejší žiaci a boli nimi Noemi Mitríková (8. A) a Lucia Mišková (8. C), ktoré sa zároveň stali úspešnými riešiteľkami okresného kola. Noemi Mitríková sa zároveň umiestnila na 3. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej Dvojky. Žiačky pripravovala pani učiteľka Štefanková.

feb
23

Bronz v Matematickej olympiáde

(okresné kolo)
mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných školských kolách. Po úspešnom riešení základných kôl postupujú súťažiaci do okresného kola. Našu školu v kategórii Z9 reprezentoval Milan Gešperik z 9. A, ktorý vo veľkej konkurencii vybojoval pre našu Dvojku krásne 3. miesto. Milanovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Žiaka pripravovala Mgr. Daniela Krajčovičová.

feb
21

Vlastivedná exkurzia

bazilika minoV pondelok 19. februára 2024 spoznávali tretiaci významné historické pamiatky nášho mesta. Najprv navštívili Baziliku Minor Narodenia Panny Márie. Veľké ďakujem patrí pani učiteľke Mgr. Anne Mydlovej, od ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii i nádhernom barokovom interiéri tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Obdivovali zdobený portál na budove Kláštora paulínov. V blízkom parčíku si pozreli vernú kópiu súsošia Svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, ďalšej z kultúrnych pamiatok Vranova nad Topľou. Veríme, že oddnes už budú tieto miesta vnímať úplne inak, s hrdosťou na šikovnosť našich predkov.

feb
22

Valentínske turnaje

lopty miniMesiac február patrí zaľúbeným, a keďže naši ôsmaci a deviataci sú zaľúbení... do basketbalu, tak sa na Dvojke konal Valentínsky basketbalový turnaj. Zúčastnili sa ho všetky triedy ôsmeho a deviateho ročníka. Každá trieda musela vytvoriť dve päťčlenné zmiešané družstvá. Počas valentínskeho týždňa sa za súťaživej, ale priateľskej atmosféry a za stáleho povzbudzovania spolužiakov umiestnili naše tímy takto:

feb
20

3D tlač

3d miniTechnický pokrok neustále napreduje, preto našu školu 20. februára navštívil pracovník Centra vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Michalovce, Ing. Ivan Šepeľák, aby našim žiakom predstavil najnovšie poznatky v tejto oblasti. Prezentácie sa zúčastnili prednostne žiaci, ktorí navštevujú počítačovo – experimenálny krúžok, nakoľko sú to žiaci s najlepšími vedomosťami v tejto oblasti, ako aj žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí prejavili záujem o 3D tlač. Podľa slov hosťa bolo konštatované, že naša škola je veľmi dobre technicky a odborne v danej oblasti vybavená, za čo patrí vďaka pedagógom ako aj vedeniu školy za prípravu odborne a technicky zdatných žiakov.