dec
20

Chrípkové prázdniny predĺžené do 22.12.2022

chripka

Na základe pretrvávania vysokej chorobnosti žiakov školy, po konzultácii s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, riaditeľstvo školy predlžuje chrípkové prázdniny do 22.12.2022.

Nástup do školy po vianočných prázdninách 9. január 2023.

dec
16

Medzinárodný deň hôr

tatry miniMedzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má modrý diamant na vrchole, ktorý symbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodarnú vodu. Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.
Tento deň si pripomenuli aj naši štvrtáci. Na vyučovacej hodine bádali nad zaujímavými aktivitami, pracovali v skupine aj samostatne, pozerali dokumentárny film a čítali z literatúry zaoberajúcej sa touto témou.

dec
15

Vianočný turnaj tretiakov vo vybíjanej

lopty miniVianoce pomaly klopú na dvere. Čas pred Vianocami nám ponúka veľa možností, ako by sme ho mohli využiť. Nemusí to byť len o upratovaní, pečení, či zháňaní darčekov.
My tretiaci sme sa tento čas rozhodli spríjemniť vianočným turnajom vo vybíjanej. Je to obľúbená loptová hra, predovšetkým u mladších žiakov. Aj my sme sa zabavili. Nešlo nám o výhru, ale o radosť z hry samotnej. Spoločne sme sa zabavili, vybláznili, čo v nás zanechalo krásny pocit z pohybu.

dec
14

Pesničkový Mikuláš

mikulas mini„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...“
Kto by nechcel stretnúť svätého Mikuláša? Či sme veľkí, či sme malí, všetci sa tešíme Mikulášovi. A inak to nebolo ani v piatkové dopoludnie, keď sa naši žiaci zúčastnili v MsDK hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní, vianočných kolied a vtipného slova, stretli deti pani Zimu, snehové vločky, čerta Brumteláša s rodinou a samozrejme svätého Mikuláša. Rozžiarené oči, úsmevy na tvárach a radosť, svedčili o tom, že sa im program veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom opäť o rok.

dec
12

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 7. decembra 2022 konalo už štvrtýkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Matthias Filip Popaďák (7.A), Ela Fecenková (8.B) a Laura Šuličová (9.B), ktorí sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov súťaživosť a spoluprácu v skupine. Možno aj takouto zábavnou formou vzbudíme u nich záujem o chémiu. Zaujímavým darčekom pre každého žiaka bola mikulášska čiapka, sladkosť a mydielka vyrobené na chemickom krúžku.

dec
13

Vjanočne Vichodňarske Rozpravočki

vianoce miniAk chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s "D" v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24. decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro napríklad 8. decembra v Hornozemplínskej knižnici zaujímavo prečítal deťom režisér, dramatik divadla KĽUD Kladzany a autor Vjanočnich Vichodňarskich Rozpravočok Jozef Jenčo, ktorý vtiahol deti IV.C do príbehu rozprávok trochu inak, v zemplínskom nárečí. Rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry spolu s autorom deťom predviedli aj členovia divadla KĽUD. Deti si rozviazali jazýčky v čítaní zaujímavých viet v podobe darčekov pod vianočným stromčekom – bľašanky v mechu, garadiče do neba, fungeľ novy blajvas...

dec
11

eTwinning po tretíkrát

etwinning logoeTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 a tento školský rok sme rozbehli už tretí eTwinning projekt na našej škole. Táto spolupráca vznikla v nadväznosti na minuloročný Erasmus+, kde sme sa spoznali s novými kolegami – pedagógmi z iných krajín a ostali sme v spolupráci.
Tohtoročný projekt má názov My health is my wealth (moje zdravie je moje bohatstvo). Jeho cieľom je objavovať benefity zdravej stravy, športu pre zdravie človeka a poznávať iné Európske kultúry.
Do projektu sú zapojení 9 učitelia so svojimi žiakmi z Grécka, Francúzska, Portugalska, Turecka a Slovenska. Vek žiakov je rovný našim ôsmakom. Pred začatím projektu sme mali online stretnutie všetkých parterov – pedagógov, kde sme sa predstavili a rozvrhli sme vzájomnú prácu počas projektu.